Kultura a kreativita. V Karlovarském kraji podporujeme inovace v tradičních oborech

14. 6. 2022

Kulturní a kreativní obory jsou založeny na umělecké tvorbě jedince. Nemůžeme je nahradit automatizací, například robotem, protože ten takové schopnosti nemá. A v Karlovarském kraji má kulturní a kreativní odvětví své nenahraditelné místo. Na tradici navazujeme v inovačním pojetí. Pojďme si zmíněné obory i to, jak jsou v našem kraji odporovány, představit.

Vysoká přidaná hodnota

Mezi kreativní obory patří například design, architektura, řemesla, ale také počítačové hry, muzea, tanec nebo třeba lokální gastronomie. Je pro ně typické, že propojují kulturní dědictví, uměleckou tvorbu, nové technologie a materiály. A i když se může zdát, že jsou tyto obory neslučitelné, opak je pravdou. Stejně jako představa, že tradiční průmysl přináší malý hospodářský růst. Lidé vytvářející kreativní výrobky či služby přináší vysokou přidanou hodnotu pro obec či město, ve kterém žijí. Díky studii ‚Ekonomika kultury v Evropě‘ je potvrzeno, že tato odvětví významně přispívají k hospodářskému růstu a především, že rostou rychleji než jiná průmyslová odvětví. Podíl HDP je v tomto oboru dokonce dvakrát vyšší než například v automobilovém průmyslu.

V Karlovarském kraji byla před dvěma lety vytvořena inovační platforma za účelem podpory rozvoje kulturního a kreativního odvětví a koordinace jednotlivých aktivit a činností regionálních aktérů, kteří se tímto tématem zabývají a významnou měrou přispívají k rozvoji kreativního odvětví. Od doby vzniku platformy se uskutečnilo již pět setkání, kde členové platformy řešili například aktuální evropské projekty zabývající se tradičním průmyslem, zejména porcelánem, keramikou a sklem, a to i ve vztahu k nově vzniklé iniciativě Nový evropský Bauhaus. Mezi další témata patřily zejména dotační příležitosti z nově připravovaných operačních programů, kam patří Národní plán obnovy, dotace Ministerstva kultury, ale také regionální podpora. Nejvíce diskutovaným tématem pak byly připravované výzvy na podporu kulturních center a Kreativního učení do škol.

Rozvoji pomáhají vouchery

S cílem podpořit spolupráci malých a středních podniků s profesionály kulturního a kreativního průmyslu v našem kraji byl spuštěn také program Kreativní vouchery. Jedná se o dotační podporu formou malých zakázek. Kreativními vouchery je podporována spolupráce firem a regionálních kreativců nebo marketérů. Stačí splnit podmínky, připravit projekt, vyhledat vhodného partnera z galerie kreativců a podnikání získá nový rozměr. Podpora spočívá v tom, že firma zaplatí pouze 20 procent zakázky a další náklady až do výše 100 tisíc korun jsou financovány voucherem.

Pro lepší orientaci při hledání vhodného partnera ke spolupráci je navíc k dispozici galerie regionálních kreativců, kteří jsou připraveni pomoci s tvorbou návrhu designu produktu, grafického vizuálu firmy, s vývojem webové či mobilní aplikace.

Zájem o tuto podporu každým rokem stoupá a výrazně přesahuje vyhlášenou alokaci. „Díky znalosti potřeb v lokalitě jsme schopni reagovat například úpravou podmínek dotačního titulu nebo podpořit navýšení alokovaných prostředků“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která voucher administruje.

Doposud byla spolupráce kulturních a kreativních odvětví s podnikatelským prostředím podporována z regionálních rozpočtů jen v několika krajích ČR. Na ještě intenzivnější provázání těchto dvou světů zareagovalo Ministerstvo kultury v návaznosti na Národní plán obnovy a v těchto dnech finišují přípravy výzvy na Kreativní vouchery pro rok 2023. Vyhlášení první výzvy s alokovanou částkou 200 milionů Kč je plánováno na podzim 2022. „Jsme moc rádi, že jsme byli zapojeni do příprav programu kreativní vouchery Ministerstva kultury a mohli jsme tak předat cenné zkušenosti z našeho regionu,“ uvedl Veselý.

Kreativita do škol

V roce 2019 byl v Karlovarském kraji díky projektu Smart Akcelerátor 2.0 zahájen pilotní projekt na podporu kreativního vzdělávání ve školách. Zapojení metody kreativního učení do běžné školní výuky, a to i v předmětech, které primárně na kreativitu zaměřené nejsou, má obrovský potenciál. Workshopy na podporu kreativního vzdělávání a myšlení je možné si v Karlovarském kraji vyzkoušet. Mobilní dílna Dizajniště přijede do každé školy, která bude mít zájem.

Kancelář pomůže jednotlivcům i organizacím

K zajištění strategického rozvoje kreativního odvětví v regionu vznikne Krajská kulturní a kreativní kancelář (4K), která bude informační, materiální i vzdělávací oporou pro místní kulturní organizace, kreativce a byznys. Koncepce a náplň kanceláře je ušita na míru lokálním potřebám a požadavkům. Na 4K se mohou obrátit jednotlivci, spolky, organizace a celkově nezisková i komerční sféra. Cílem 4K je koordinovat a rozvinout nová odvětví (například kreativního vzdělávání, digitálních médií a dalších) a oživení těch, jež zde mají dlouholetou tradici (například keramika, sklářství nebo film).

Karlovarský kraj tedy ukazuje, že umí navázat na tradici v inovačním pojetí. To dokazuje podpora kulturního a kreativního odvětví, který v tomto kraji hrál, hraje a bude hrát důležitou roli.

Podrobnější informace ke kreativnímu učení v Karlovarském kraji poskytne Kamila Krupičková (kamila.krupickova@karp-kv.cz) a ke Kreativním voucherům Šárka Haruštáková (sarka.harustakova@karp-kv.cz).

Kultura a kreativita. V Karlovarském kraji podporujeme inovace v tradičních oborech
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.