Kulatý stůl na téma Jak zatraktivnit region pro mladou generaci?

9. 4. 2021

Jak zatraktivnit region zejména pro mladou generaci? Touto otázkou se zabývá výzkumný projekt „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“ realizovaný Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání ve spolupráci s partnery z Univerzity Tomáše Bati, Technologického inovačního centra ve Zlíně a města Jeseník. Tento měsíc probíhají v jednotlivých regionech diskuze u kulatých stolů. Jedná se o tzv. kvalitativní fázi sběru dat. Sesbírané podněty budou následně ověřeny v tzv. kvantitativní části výzkumu, v dotazníkovém šetření mezi zástupci generace Z.

První kulatý stůl se konal toto pondělí na Jesenicku a zúčastnili se ho významní stakeholdeři z oblasti školství, kultury, podnikatelské sféry, zástupci municipalit ad. Diskutováno bylo celkem 6 oblastí ovlivňujících odliv obyvatel a kvalitu života: územní identita a regionální marketing, vzdělávání a příprava na povolání, zaměstnání, podnikání a dojížďka za prací, možnosti trávení volného času, bydlení a životní prostředí a veřejný prostor. Kulatý stůl na tato témata proběhne i v Karlovarském kraji (20.4. 2021) a ve Zlíně (27.4.2021).

Pokud Vás téma zajímá, rádi Vám poskytneme k projektu bližší informace. Své dotazy či případné podněty do dotazníkového šetření prosím pište na adresy kamila.vostova@karp-kv.cz nebo sarka.harustakova@karp-kv.cz.


Kulatý stůl na téma Jak zatraktivnit region pro mladou generaci?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.