Kreativní vouchery

1. 10. 2021

22. září 2021 jsme ukončili příjem žádostí o kreativní vouchery. Zájem byl enormní. Máme za sebou vydařený webinář a řadu individuálních konzultací. I přes to, že v rámci hodnocení rozhoduje pořadí elektronických žádostí, zaměřujeme se především na kontrolu obsahu žádostí a správnosti formálních náležitostí. Obsahová náplň projektů byla naplněna u všech 45 podaných žádostí, což je pro nás skvělou zpětnou vazbou o srozumitelnosti a správné komunikaci finančního nástroje v území. Při kontrole formálních náležitostí bylo odhaleno pouze pár drobností, které je potřeba ve spolupráci s žadateli opravit.

Do konce listopadu budou úspěšní žadatelé informováni o výsledcích dotačního programu a následně vyzváni k podpisu veřejnoprávních smluv. Už teď je ale zřejmé, že díky alokaci 1 170 000 Kč bude pokryto pouze část žádostí.

Rozvoj podnikání je pro Karlovarský kraj důležitý, a proto děláme vše pro to, aby finance na Kreativní vouchery nadále byly uvolňovány z krajského rozpočtu a pokud možno ve vyšším finančním objemu.


Kreativní vouchery
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.