Kreativní a inovační vouchery na semináři Nové dotační možnosti pro podnikatele

11. 6. 2019

Koncem července budete mít možnost seznámit se s podobou nového dotačního titulu Kreativní vouchery, který pro vás na příští rok připravujeme. Na akci „Nové dotační příležitosti pro podnikatele“ pořádanou Agenturou pro podnikání a inovace zjistíte, kdo a za jakých podmínek může o kreativní voucher žádat, jaké výše dosahuje podpora, na jaké projekty je možné kreativní voucher využít atd. Na semináři představíme také dotační titul Inovační vouchery, který realizujeme už od roku 2012.

Představeny budou také nové možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (program Nemovitosti a Úspory energie) a dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Seminář se koná 30. července v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vstup na akci je zdarma, ale pouze pro registrované (maximálně 2 osoby za společnost). Více informací naleznete v pozvánce.

Kreativní a inovační vouchery na semináři Nové dotační možnosti pro podnikatele

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.