Konference „Design metropolitních oblastí zasažených depopulací“

15. 11. 2022

Jak se liší priority při rozhodování o místě budoucího života mezi generací Z a starší generací, co potřebují mladí lidé pro budoucí život v Karlovarském kraji? Nejen tomu se bude věnovat konference Design metropolitních oblastí zasažených depopulací, která se bude konat v pondělí 5. 12. 2022 od 14:00 – 15:00 hod v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje (budova A).

Konference se bude týkat potřeb mladých lidí, aby neodcházeli. Náš kraj se stejně jako Zlín či Jeseník dlouhodobě potýká s odlivem mladých lidí. Odchod mladé generace má zásadní vliv na rozvoj regionu, proto je důležité vědět, proč k tomu dochází a co je příčinou. Jak hodnotí mladí lidé možnosti vzdělávání v kraji, zda mají zájem o podnikání, jak vidí možnosti vyžití, jak se zapojují do dění v místě bydliště, jaké má podle nich kraj silné a slabé stránky, na co jsou hrdí nebo za co se naopak stydí? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky jsme zjišťovali v roce 2022 ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Technologickým inovačním centrem a městem Jeseník v rámci projektu Design metropolitních oblastí zasažených depopulací mezi studenty středních škol Karlovarského kraje.  

Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace do pátku 25. listopadu 2022 prostřednictvím formuláře v odkazu: https://bit.ly/registrace_konference_metropolitni_oblasti nebo QR kódu.

QR


Pozvánka

Konference „Design metropolitních oblastí zasažených depopulací“
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.