Konference - CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKA

14. 9. 2023

Hledáte řešení výroby udržitelné energie, zemědělství, chem-průmyslu nebo potravinářství, ale chybí vám finance? Přijďte zjistit, jak na to.

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a bioekonomický BIOEAST HUB CR společně pořádají dvoudenní konferenci

Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj

·         Seznámíme vás s pojmem BIOEKONOMIKA

·         Ukážeme vám příklady dobré praxe z oboru

·         Řekneme vám, kde vzít finance na rozvoj bioeko opatření i ve vaší firmě

·         Vydáme se společně do teplárny a do bioplynové stanice (6. 10. 2023)

Organizace, které mají k tématu co říct a s jejichž zástupci se na konferenci budete moct pobavit o jejich zkušenostech s BIOEKONOMIKOU i o tom, co vás zajímá:

@ MinisterstvoZP, @mpocr, zástupce RIS3 Strategie, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, @karp-kv, BIOEAST HUB CZ, @agritec, @ agrikomp.bohemia, @ sokolovskauhelna, @ VeoliaCZ, @MoraviaLab, @api.oppik, NRBCZ

 

5.-6.10. 2023

Hotel Dvorana Karlovy Vary, Chebská 394/44

Prosíme o registraci ZDE.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.


PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 5. 10. 2023

9:30-10:00 Registrace účastníků

Zahájení - Moderátor Vlastimil Veselý (KARP)

10:00   Úvodní blok (představitelé Karlovarského kraje - P. Pizinger)

10:10   Pohled na Bioekononomiku z pohledu SUAS (P. Tomek)

Představení Bioekonomiky - Moderátor Vlastimil Veselý (KARP)

10:20   Podpora do sektoru bioekonomika ze strany MŽP (J. Hlaváček - Ministerstvo životního prostředí)

10:40   Bioekonomika jako příležitost (M. Kubáňková - BIOEAST HUB CZ)

Bioekonomika v praxi - Moderátor Jan Nedělník (Zemědělský výzkum Troubsko)

11:00   SUAS Group - současnost a budoucnost zemědělského hospodaření a provozu bioplynové stanice  (P. Adamec - Sokolovská uhelná)

11:25-11:40 - Coffee break

11:40      Ekologické oblečení z konopí (T. Rohal - Bohempia)

12:00    Výzkum přadných a technických plodin (M. Bjelková - Agritec Plant Research)

12:20    Bioplynové stanice (M. Mrůzek - AgriKomp Bohemia)

12:40    Výroba energie z biomasy (J. Zdrálek - Veolia Energie ČR)

13:00-13:50 - Přestávka na oběd

13:50     Chytrá řešení při zpracování biodpadu (M. Doskočilová - JRK ČR)

14:10   Nové technologie a chytrá řešení (Z. Šitavancová - MoraviaLab)

Dotační podpora bioekonomiky - Moderátor Jan Nedělník (Zemědělský výzkum Troubsko)  

14:30   Dotační podpora (T. Picka - Agentura pro podnikání a inovace)

14:50     Zkušenosti členů BIOEAST HUB z Bioekonomiky (M. Kubáňková - BIOEAST HUB CZ)

15:10   Zakončení čtvrtečního programu konference


Pátek 6. 10. 2023 – Exkurze 

9:00   Meeting v hotelu Dvorana, společný odjezd zajištěným autobusem)

10:00   Exkurze Žlutická teplárenská a.s. (1 hod.)

12:00     Exkurze Bioplynová stanice Vřesová (1 hod.)

13:30   Příjezd k Hotelu Dvorana - zakončení kongresu


Změna programu vyhrazena.

Hotel Dvorana je k dispozici pro ubytování.


Pokud Vás témata zaujala, jste vřele vítaní, prosíme o registraci ZDE.

Případně nás můžete kontaktovat přímo – viz kontakt níže.

Jiří Červinka
projektový manažer KARP – podnikání, soutěže
jiri.cervinka@karp-kv.cz
+420 737 646 966


Karlovarský kraj jako region prochází transformací, která vyžaduje politickou podporu a široké zapojení stakeholderů, aby nikdo nezůstal opominut a pozadu. Karlovarské prohlášení čtvrtého výročního politického dialogu EU akcentuje podporu bioekonomických a digitálních inovací, hledání synergií mezi politikami EU, ukázkami dobrých praxí a jejich adaptace podle potřeb kraje jako některé z nutných podmínek úspěšné transformace.

 

Bioekonomika jako alternativa pro udržitelnou budoucnost

Bioekonomika je přirozenou součástí ekonomiky, která jako hlavní zdroj využívá obnovitelné biologické zdroje. Je jasné, že Bioekonomika je součástí běžného života již dlouhou dobu. Co se ale mění, je pohled na tuto oblast. A to přináší nové výzvy.

Z globálního pohledu je odvětví bioekonomiky klíčové především jako zdroj, který zajišťuje potravinovou bezpečnost a snižuje závislost na neobnovitelných zdrojích energie. Alarmující čísla poskytovaná OSN informují, že stále rostoucí poptávka po čím dál větším množství potravin a energiích je z dlouhodobého pohledu neudržitelná a bez zásadní změny budou současné zdroje nedostatečné.

Současná realita se tudíž stává výzvou začít hledat oblasti podnikání využívající dostupné a především udržitelné zdroje a jejichž výsledné produkty zabezpečí potravinovou a energetickou svobodu bez nutnosti hledat stále hůře dostupné drahé a neudržitelné zdroje.

Této skutečnosti si je Evropská Unie vědoma, proto do oblasti bioekonomiky směřuje velké množství finančních prostředků, které zatím české subjekty příliš nečerpají. A to je škoda. Posílit informovanost může právě Konference cirkulární Bioekonomika, která je určena jak stávajícím, tak i začínajícím podnikatelům a firmám. Důležité informace zde mohou čerpat i zástupci veřejného sektoru, tedy starostové obcí a představitelé veřejných institucí.

Na konferenci bude předvedena výroba zpracovávající materiály z přírodních zdrojů, představena výroba energií z biomasy či bioodpadu, prezentován efektivní a udržitelný způsob nakládání s odpady a alternativní způsob produkce potravin. Účastníci konference se seznámí s existujícími příklady a návodem, jak se do transformace zapojit a jak získat  financování.

Využijte možnosti dozvědět se o velmi zajímavé oblasti cirkulární bioekonomiky více do hloubky, přijďte diskutovat s přítomnými odborníky.

Konference se uskuteční 5. října 2023 v konferenčním sále hotelu Dvorana, následující den je pro účastníky připravena odborná exkurze do vybraných provozů.

Hlavním organizátorem akce je Karlovarská agentura rozvoje podnikání ve spolupráci s BIOEAST HUB CR a Zemědělským výzkumem, spol. s r.o. Troubsko.Konference - CIRKULÁRNÍ BIOEKONOMIKA

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.