Konference Chytrá řešení pro města a obce představí příklady dobré praxe

16. 5. 2022

Dne 7. 6. 2022 pořádáme v prostorách karlovarského letiště konferenci Chytrá řešení pro města a obce: Inspirace v praxi. Konference představí příklady dobré praxe z našeho i ostatních krajů České republiky, podrobně se zaměří na vybraná chytrá řešení, která budou mimo jiné prezentována přímo svými poskytovateli u zvláštních stánků. S poskytovateli chytrých řešení si tak bude možné přímo na místě domluvit spolupráci.

A jaká témata a řešení budou představena?

  • Inovativní přístupy ke spolupráci obce se svými obyvateli (nejen v kontextu digitálních technologií);
  • chytrá řešení odpadového hospodářství;
  • využívání chytrých úředních desek;
  • aplikace využívané v oblasti cestovního ruchu;
  • technologie chytrého veřejného osvětlení;
  • nástroje online pasportizace a BIM;
  • možnosti využívání dronů.

„Konference je unikátní tím, že vzniká celá v našem regionu a reflektuje závěry šetření, které jsme v minulém roce ve spolupráci s obcemi absolvovali. Konference tak do velké míry klade důraz především na aktuální témata nebo témata, která by mohla být pro obce zajímavá,“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Akce je primárně určena pro zástupce obcí a měst a jimi zřizované organizace. Registrovat se na ni je možné pod následujícím odkazem. Veškeré aktuální informace k průběhu akce umísťujeme na zvláštní stránku konference. Účast na konferenci je po registraci zdarma. Akce je zaštítěna hejtmanem Karlovarského kraje. Bližší informace nalezente také v pozvánce.Konference Chytrá řešení pro města a obce představí příklady dobré praxe

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.