KONFERENCE BUDOUCNOST 2021

2. 11. 2021

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání připravuje další ročník Konference Budoucnost. Ta je naplánována na 24. listopadu 2021 od 9.00 do 18.10 hod. Tradičně se bude konat v Kulturním a společenském středisku KASS v Chodově.

Konference navazuje na předchozí ročník a bude se také věnovat transformací regionu spojenou s útlumem těžebního průmyslu. Na konferenci bude představen proces transformace regionu, evropský i národní pohled na věc a také projekty, které jsou významné pro budoucnost regionu a otevírají nová odvětví.

Proces transformace, přechod a akcelerace jiných odvětví v kraji bude postupnou a dlouhodobou záležitostí. Změna již byla odstartována a je proto nutné tomuto tématu věnovat opravdu velkou pozornost. Je třeba připomenout, že hlavním důvodem útlumu těžby není nedostatek dostupného uhlí, ale především omezení vlivu na životní prostředí a s tím spojená ekonomická rentabilita této těžby.

Konference je realizována za podpory hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a je určena odborné i široké veřejnosti. Účast na konferenci není zpoplatněna.

Pokud se zajímáte o budoucnost našeho kraje, na konferenci se dozvíte, co vše se již v souvislosti s transformací regionu událo a co je dále plánováno. Program konference je bohatý. Dopolední část nabídne vystoupení odborníků z různých oblastí, kteří nastíní další vývoj regionu a přiblíží možnosti připravovaných dotačních programů. V odpolední části budou jednotlivými navrhovateli představeny konkrétní strategické projekty Karlovarského kraje, a bude tak možnost dozvědět se další informace o těchto projektech.

Konference je v současné době intenzivně připravována a informace budou postupně zveřejňovány na webové stránce www.menimekraj.cz (dále na www.kr-karlovarsky.cz a www.karp-kv.cz).

Doporučujeme se na konferenci registrovat předem. Registrovat se můžete na tomto odkaze: Registrace.


KONFERENCE BUDOUCNOST 2021
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.