KARP se intenzivně věnuje přípravě projektů do OP Spravedlivá transformace

9. 9. 2022

Jedním ze strategických projektů, který je připravován do Operačního programu Spravedlivá transformace je KRAJSKÝ BUSINESS PARK SOKOLOV (KBPS). Cílem projektu je navržení vitálního životaschopného území, které podstatně zvýší potenciál rozvoje širšího území města s přesahem do celého kraje. Budováním infrastruktury dojde k vytvoří podmínek, které umožní vzniknou inovativním průmyslovým nebo vědecko-technické subjektům. Hlavním záměrem je tedy vytvoření území, které bude lákavé pro budoucí investory.

Kompletní přípravu projektu zajištuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje. Začátkem roku byla podána žádost o dotaci na zpracování podkladů nezbytných pro podání strategického projektu. Žádost byla úspěšná a přípravnému projektu byla dotace přidělena. Tento přípravný projekt je financován z výzvy vyhlášené SFŽP.

V současné době se zahájila realizace projektu výběrem dodavatele, který zpracuje kompletní studii proveditelnosti dle pravidel OPST. Koordinaci přípravného projektu má na starosti též KARP. Projekt bude dokončen do poloviny roku 2023, tak aby bylo vše připraveno pro předložení strategického projektu.

1662717439-178030696620248107422132971913.png

KARP se intenzivně věnuje přípravě projektů do OP Spravedlivá transformace
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.