KARP na Národním bioekonomickém kongresu v Praze

14. 12. 2023

V prostorách Technologického centra Praha se dne 6. prosince 2023 konal Národní bioekonomický kongres, který pod záštitou ministra zemědělství ČR Marka Výborného pořádala Iniciativa BIOEAST HUB CZ ve spolupráci s TC Praha.

Úvodní diskusní panel se snažil dobrat odpovědi na otázku, zda je v České republice zapotřebí národní strategie bioekonomiky. Své názory představili zástupci z Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Technologické agentury ČR.

Druhá část kongresu byla věnována praktickým zkušenostem s různými hodnotovými řetězci zahrnujícími bioekonomiku i regionálním zkušenostem dvou krajských zástupců BIOEAST HUB CZ, mezi kterými byla také zastoupena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., která představila uskutečněné činnosti na podporu bioekonomiky v Karlovarském kraji v roce 2023 (např. přípravu Regionální analýzy Karlovarského kraje - cirkulární bioekonomika, realizovanou Konferenci Cirkulární bioekonomika) a nově zahajovaný projekt „Circular Innovation Hub“, jenž získal podporu z programu Interreg Danube 2021 - 2027. V závěrečné části posluchači získali informace o dotační podpoře bioekonomiky na národní i mezinárodní úrovni. Více o výstupech z kongresu naleznete ZDE.

INFO TIP:

Věděli jste, že Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. se v roce 2023 stala řádným členem národního BIO EAST Hubu CZ, aby se mohla aktivně podílet na rozvoji bioekonomiky v kraji? A víte, že se členem BIO EAST Hub může stát i vaše organizace? Přesné podmínky i informace, proč vstoupit do světa bioekonomiky najdete na https://www.bio-hub.cz/cs/.


KARP na Národním bioekonomickém kongresu v Praze
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.