Karlovarský kraj žije lázeňstvím. Jak se daří inovacím v tomto tradičním oboru?

8. 3. 2022

Karlovarský kraj je s lázeňstvím spojen více než 650 let a za tu dobu si místní lázeňská léčba získala věhlas nejen v Česku, ale i ve světě. Na ozdravné pobyty tam jezdí lidé s různými zdravotními problémy, využívány jsou termální a minerální prameny, peloidy (například rašelina), zřídelní plyny, ale i samotné klimatické podmínky. Kromě lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně), jehož význam byl oceněn zápisem na seznam světového dědictví UNESCO v roce 2021, je proslulý také Jáchymov a Lázně Kynžvart. Lázeňství je také jednou z krajských domén specializace, které jsou definovány v Regionální inovační strategii Karlovarského kraje.

Jako v každém oboru je i pro rozvoj lázeňství důležitý kvalitní výzkum, který je spojen s inovacemi a s hledáním nových trendů a postupů. V Karlovarském kraji má balneologické bádání dlouholetou tradici. První instituce, která se tímto výzkumem zabývala, byla založena již v roce 1903 v Mariánských Lázních. A od roku 2019 pokračuje v této tradici Institut lázeňství a balneologie (ILAB).

Kromě tradičního bádání, které zahrnuje například objektivizaci tradiční lázeňské léčby, se institut zabývá i vývojem léčebných programů nebo zaváděním nových prvků a technologií. ILAB je partnerem v oblasti výzkumu nejen v rámci Karlovarského kraje, ale také v celém Česku a zahraničí. Například nedávná Studie léčby postcovidových pacientů v Mariánských Lázních, kterou ILAB vypracoval ve spolupráci se společností Ensana Health Spa Hotels, získala významné ocenění ESPA Innovation Award Winner 2021 v oblasti Medical Spa Scientific Research.

Velkým tématem pro ILAB jsou i socioekonomické aspekty lázeňství. První takový průzkum se uskutečnil na konci roku 2020 a zabýval se obecně vztahem Čechů k lázeňství. Druhý, aktuálně zpracovávaný průzkum, se detailně věnuje postoji potenciálních i stávajících hostů k lázeňství, jejich preferencím, motivaci k absolvování pobytu i tím, jak vnímají lázeňství s ohledem na prevenci civilizačních chorob. Výsledky lze najít na serveru lázeňství a balneologie spadata.cz pod názvem Lázně očima hostů. Závěry mohou být užitečným podkladem pro inovaci nabídky lázeňských zařízení nebo jejich marketingových strategií stejně jako pro rozvoj jednotlivých lázeňských míst. Na průzkumu se podílela i Karlovarská agentura rozvoje podnikání, pro níž jsou názory potenciálních i stávajících hostů důležité při tvorbě strategických analýz a intervencí v této oblasti.

„Lázeňství je pro kraj klíčovým odvětvím a jsme rádi, že můžeme naší činností pomáhat s jeho rozvojem a spolupracovat s Institutem lázeňství a balneologie na projektech jako jsou např. Lázně očima hostů“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Inovace jdou ruku v ruce s mladými lidmi, kteří velmi často přináší nové pohledy na řešenou problematiku. ILAB proto spolupracuje se studenty středních a vysokých škol na bázi zvaných přednášek nebo závěrečných prací. Další informace a přehled vypsaných témat lze najít na webovém portálu PracujmeSpolu.

ILAB ovšem není jediný způsob, jak Karlovarský kraj podporuje inovace v lázeňství. Podnikatelé v tomto odvětví mohou každoročně žádat o finanční příspěvek na zpracování návrhu či zavádění inovací z dotačního programu Inovační vouchery v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. V rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. se zároveň realizuje Inovační platforma lázeňství a balneologie, ve které se setkávají odborníci z oblasti lázeňství a balneologie se zástupci veřejné správy nad tématy související s rozvojem lázeňství.

PR článek vyšel na Idnes.cz.

Karlovarský kraj žije lázeňstvím. Jak se daří inovacím v tomto tradičním oboru?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.