Kraj vyhlašuje výběrová řízení na pozice v nově vzniklém Institutu lázeňství a balneologie

24. 5. 2019

Zajímáte se o lázeňství a balneologii? Zajímá Vás využití inovací a moderních technologií v lázeňské péči? Napadají Vás náměty pro rozvoj lázeňství a balneologie v našem kraji?

Staňte se součástí našeho týmu a podílejte se s námi na rozvoji Karlovarského kraje…

Přihlaste se do výběrového řízení na pozice:

  • Developer strategických projektů v oblasti lázeňství a balneologii
  • Projektový manažer pro oblast lázeňství a balneologie
  • Odborný pracovník pro Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Více o pozicích, výběrovém řízení a další důležité informace naleznete na http://www.kr-karlovarsky.cz/kultura/Stranky/odd-CR-laz/Aktivity-balneologie.aspx.


Kraj vyhlašuje výběrová řízení na pozice v nově vzniklém Institutu lázeňství a balneologie
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.