Karlovarský kraj v rámci kreativních voucherů rozdělí až milion korun!

29. 7. 2021

Díky velkému zájmu o inovační vouchery (nárust o téměř 100 % oproti roku 2020) a tedy vyčerpání téměř celé alokace programu jsme navrhli navýšit alokaci programu pro kreativní vouchery. V rámci procesu schvalování má rozhodující stanovisko Rada Karlovarského kraje, která v druhé polovině července 2021 posvětila náš návrh, uvolnila potřebné peníze a schválila dodatek ke stávajícím podmínkám dotačního titulu. Což znamená, že kreativní vouchery letos budou. Už v září mohou firmy registrovat své žádosti.

V první fázi programu probíhá přihlašování kreativců do takzvané Galerie kreativců. Do té se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře do 1. září 2021. Ze zmíněné galerie potom firmy vybírají vhodné kreativce, s nimiž chtějí spolupracovat.

Programem Kreativní vouchery Karlovarského kraje i letos podpoří kraj spolupráci podnikatelů, kteří chtějí inovovat své produkty a služby a potřebují k tomu služby kreativců. Naší podporou cílíme třeba na design služeb, fotografy, videotvůrce i marketingové firmy.

Už teď mají firmy možnost výběru vhodného kreativce, se kterým připraví společný projekt. Ten mohou v polovině září podat a pokud projekt splní všechna stanovená kritéria, bude doporučen k financování.

Stejně tak jako v loňském roce stále platí, že firmy musí mít vlastní unikátní produkt nebo službu. Firmy, které přeprodávají zboží, o vouchery žádat nemohou.

Bližší informace o kreativním voucheru, jak správně na žádost apod. představíme v průběhu semináře, který proběhne v 1. pol. září.

Pro více informací sledujte náš www.karp-kv.cz nebo kontaktujte Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz).


Karlovarský kraj v rámci kreativních voucherů rozdělí až milion korun!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.