Karlovarské inovační centrum nabídne zajímavé služby nejen začínajícím podnikatelům

14. 6. 2023

Podpora vědy, výzkumu a inovací je alfou a omegou rozvoje každého regionu. S Karlovarským krajem proto v současné době připravujeme projekt vědeckotechnického parku s názvem Karlovarské inovační centrum (KIC), díky němuž by mělo dojít k propojení podnikatelského, akademického a veřejného sektoru a následně k akceleraci vývoje a inovací v Karlovarském kraji.

Komu bude KIC určeno?

Startupům

Začínajícím podnikatelům a startupům KIC kromě prostor s širokou škálou možností využití a výhodnými podmínkami nájmu nabídne také poradenské služby od individuálního koučinku, přes poskytování důležitých kontaktů, až po projektový či dotační management

Školám

Pro žáky základních a studenty středních škol z Karlovarského kraje připravuje KIC zázemí v podobě laboratoře či dílny s cílem zvýšit jejich zájem např. o technické obory. KIC bude žákům a studentům přístupné jak v rámci výuky, tak v jejich volném čase. Zájem o využití prostor je deklarován také ze strany několika vysokých škol.

Veřejnosti

Zájemci z řad veřejnosti, kteří chtějí pracovat na svém projektu, budou moci využít např. vybavenou laboratoř, coworking nebo se účastnit akcí pořádaných KICem. Pro největší nadšence z řad veřejnosti, ale i pro žáky a studenty, se budou pořádat soutěže a odborné kurzy.

Jaké KIC nabídne činnosti?

Coworking

V rámci KIC vznikne tzv. coworkingový prostor, který umožní sdílení společného pracovního místa nezávislými jednotlivci či malými týmy za účelem spolupráce na vlastním projektu.

Eventy

Mezi další aktivity KICu bude patřit pořádání akcí společných pro klienty centra, místní firmy z Karlovarského kraje a další partnery s cílem podpory spolupráce a networkingu. Realizovány budou i odborné soutěže a podnikatelské kempy či odborné konference s přesahem do zahraničí.

KIC nabídne též konferenční prostory pro konání různých konferencí, vzdělávacích akcí, společenských a kulturních událostí v moderně vybavených sálech a zasedacích místnostech s dostatečnou kapacitou.

Realizace výzkumu

Své místo si v KIC najdou i výzkumné organizace či firmy realizující výzkum. Významným partnerem KIC bude Institut lázeňství a balneologie v. v. i., který již nyní projevil zájem využít prostory KIC

Vytvořením KIC chce kraj pomoci zejména zpomalení trendu odlivu mladých lidí z regionu. Od koncentrace výzkumných pracovišť, začínajících podnikatelů, škol a studentů na jedno místo si pak slibuje zvýšení počtu výzkumných pracovníků, inovačních firem, startupů, vyšší kvalifikaci studentů a vytváření kvalifikovanějších pracovních příležitostí či rozvoj nových oborů.

Pro více aktuálních informací či bližší podrobnosti k možnému budoucímu pronájmu prostor, kontaktujte Ing. Jiřího Červinku (jiri.cervinka@karp-kv.cz), projektového manažera Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

1686741759-2080390002350785241749263293.jpg

1686741759-2450195563457286961006887981.jpg

Karlovarské inovační centrum nabídne zajímavé služby nejen začínajícím podnikatelům
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.