Karlovarská pobočka BIOEAST HUB pomůže bioekonomickému rozvoji v kraji

26. 6. 2023

Na počátku letošního roku začala ve spolupráci s naší agenturou vznikat regionální pobočka BIOEAST HUB v Karlovarském kraji. Ta má za cíl pomoci podnikatelským subjektům a dalším organizacím Karlovarského kraje porozumět potenciálu a příležitostem, které nabízí bioekonomika neboli ta část ekonomiky, která využívá obnovitelné biologické zdroje.

Díky členství v BIOEAST HUBu se mohou firmy a organizace zapojit do výzkumných a vývojových aktivit a programů národní a mezinárodní spolupráce, navázat kontakty s organizacemi z jiných regionů České Republiky i EU či sledovat aktuality z oblasti bioekonomiky.

Zkušenosti členů BIOEAST HUB ukazují, že mnohdy stačí i malá změna v řízení podniku, jehož zaměření je vysoce technické a průmyslové, aby bioekonomika přinesla podniku finanční úspory či konkurenční výhodu. Příklady dobré praxe a také koordinace sítě univerzit zaměřených na podporu bioekonomického vzdělání BIOEAST HUBem může v Karlovarském kraji přispět k posílení chybějících kapacit a vyrovnání regionální nevýhody.

Co je BIOEAST HUB?

BIOEAST HUB CZ reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného rozvoje.

BIO East

Proč BIOEAST HUB v České republice vzniknul?

Většina členských států EU aktuálně řeší klíčovou otázku, jak Evropská Zelená dohoda ovlivní vnitrostátní politiku a národní ekonomiku. Státy na západ, sever a jih od nás definovaly své prioritní oblasti, na které se chtějí zaměřit v transformaci k udržitelnému rozvoji. Jejich národní a mnohdy také regionální strategie bioekonomiky odráží potřeby a příležitosti jednotlivých ekonomik EU, které pak prosazují do programů veřejné podpory.

Česká Republika stejně jako státy Střední a Východní Evropy národní strategii nevytvořila. Potenciál a příležitosti bioekonomiky na národní úrovni politikům, organizacím neziskového sektoru i podnikatelským subjektům proto přibližuje organizace BIOEAST HUB.

Chcete se o BIOEAST HUBu dozvědět víc? Navštivte stránky www.bio-hub.cz, kde najdete vše potřebné.

Karlovarská pobočka BIOEAST HUB pomůže bioekonomickému rozvoji v kraji
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.