Přehled chytrých mobilních aplikací usnadňujících komunikaci mezi obcemi a jejich obyvateli

12. 12. 2023

Karlovarská agentura rozvoje podnikání vytvořila unikátní přehled chytrých aplikací a jejich vývojářů, který umožňuje vedením obcí nejen Karlovarského kraje zorientovat se v aplikacích dostupných na českém trhu

Aplikace jsou rozčleněné do čtyř základních skupin – komunikace s občany, cestovní ruch, doprava a ostatní. 

Do kategorie Ostatní byli zařazeni individuální vývojáři, ale také aplikace z oblastí chytrého úřadu, životního prostředí a odpadů a zdravotnictví. U každé konkrétní aplikace se může starosta obce seznámit s jejím autorem, s jeho referencemi, s dostupnými funkcemi v aplikaci, s kontaktními údaji, ale také s informacemi o systémové podpoře, délkou působení firmy na trhu, nebo například s hodnocením aplikace na AppStore a Google Play. V případě potřeby je možné si konkrétní aplikaci pomocí QR kódu stáhnout do mobilního telefonu a vyzkoušet si ji osobně. Celkově přehled zahrnuje 27 vývojářů.

Od každého vývojáře jsme otestovali minimálně jednu vyvinutou aplikaci. Do přehledu jsme uvedli informace dostupné v aplikacích nebo na internetových stránkách firmy. Abychom ověřili aktuálnost a správnost uváděných informací, oslovili jsme napřímo všechny uvedené autory aplikací. Necelá polovina nám zaslala zpětnou vazbu. U těchto subjektů jsme doplnili do přehledu informaci o tom, že se jedná o ověřeného vývojáře,“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání. 

Výstup byl vytvořen v rámci projektu Smart Akcelerátor 3.


 


Přehled chytrých mobilních aplikací usnadňujících komunikaci mezi obcemi a jejich obyvateli
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.