Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace opět v online podobě

13. 12. 2021

V pátek 3. prosince 2021 se uskutečnilo online jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále „RVVI“). Nově se do RVVI zapojila společnost Synthomer, a.s. a Inovační centrum Inion, z.s.

V rámci jednání zástupkyně organizace Czechitas představila plán aktivit v rozvoji IT dovedností a budování IT komunity v Karlovarském kraji. Dále byl schválen nový komunikační plán na rok 2022, byly představeny výsledky asistenčních, inovačních a kreativních voucherů, aktivity v oblasti Digitálního inovačního hubu, portál Pracujmespolu.cz a aktuální vývoj přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace. Další jednání se uskuteční na jaře 2022

Jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace opět v online podobě
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.