Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví seznámí účastníky s instituty průmyslověprávní ochrany

31. 1. 2024

V první polovině roku 2024 chystá Úřad průmyslového vlastnictví hned několik online vzdělávacích akcí určených nejširší veřejnosti, které mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

Pokud se vám hodí proniknout do tajů Národní databáze patentů a užitných vzorů, problematiky průmyslových práv, databáze Espacenet, Patentscope a dalších, přihlaste se pomocí registračního systému, který je dostupný v sekci „Vzdělávání“ na webu upv.gov.cz.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a na sociálních sítích Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přehled jarních seminářů:
 • Národní databáze patentů a užitných vzorů - 27. 2. 2024
 • Úvod do problematiky průmyslových práv - 5. 3. 2024
 • Databáze Espacenet - 7. 3. 2024
 • Databáze Patentscope - 13. 3. 2024
 • Národní databáze ochranných známek - 21. 3. 2024
 • Databáze TMView - 25. 3. 2024
 • Databáze Madrid Monitor - 28. 3. 2024
 • Ochrana technických řešení - 9. 4. 2024
 • Evropský patentový rejstřík - 17. 4. 2024
 • Ochranné známky - 23. 4. 2024
 • Ochrana designu - 25. 4. 2024

Pro účast není třeba instalovat žádný speciální software. Budete potřebovat pouze počítač připojený k internetu, webový prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge a sluchátka s mikrofonem.

Účast na seminářích je zdarma.

Pro více informací kontaktujte paní Evu Hazuchovou, tel.: 220 383 184, e-mail: ehazuchova@upv.gov.cz.

Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví seznámí účastníky s instituty průmyslověprávní ochrany
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.