JAKÁ JE POTŘEBA FINANCOVÁNÍ DROBNÝCH PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI?

20. 6. 2022

Jaká je potřeba financování drobných podnikatelských záměrů v Karlovarském kraji? To se v současné době snažíme zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření.

Proč?

Abychom měli aktuální data pro vyjednávání o nastavení podmínek čerpání podpory pro podnikatele z Operačního programu Spravedlivá transformace případně pro nastavení dalších krajských dotačních programů.

Od koho potřebujeme informace získat?

Od drobných podnikatelů z Karlovarského kraje, kteří mají menší projekty a záměry, na než potřebují sehnat finance a od lidí, kteří se podnikat teprve chystají a pro rozjezd svého byznysu také potřebují najít zdroje financování.

Co je součástí dotazníku?

Dotazník je zcela anonymní a zahrnuje otázky týkající se zaměření Vašeho projektu, nákladů spojených s jeho realizací, potřeby financování a překážek, které Vám v rozjezdu podnikání nebo realizaci projektu brání.

Vyplnění dotazníku zabere cca 5 minut, data budeme sbírat do 30.6.2022. Výsledky následně zveřejníme.

Zúčastněte se průzkumu nebo sdílejte tento odkaz a pomozte nám tak prosazovat Vaše potřeby v rámci kraje.


JAKÁ JE POTŘEBA FINANCOVÁNÍ DROBNÝCH PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.