Jak vnímají mladí lidé Karlovarský kraj?

2. 2. 2022

To jsme zjišťovali od listopadu do ledna mezi studenty středních škol Karlovarského kraje prostřednictvím online dotazníkové šetření. Chtěli jsme především zjistit, jak mladí lidé vnímají Karlovarský kraj. Zajímaly nás jak jejich budoucí plány ohledně setrvání či opuštění regionu, tak jejich vztah ke kraji jako takový. Ptali jsme se na jejich postoj a názor na vzdělávání, zaměstnání a podnikání, i na spokojenost s možnostmi trávení volného času, jejich představy o bydlení či postoj k životnímu prostředí. Potřebovali jsme se dozvědět, na co se máme v rozvoji našeho regionu zaměřit a jak bychom mohli kraj pro mladé lidi zatraktivnit.

Díky spolupráci středních škol se do dotazníkového šetření zapojilo více než 1 000 studentů. Velké díky za spolupráci proto patří:

 • Střední odborné škole stavební Karlovy Vary
 • Střední průmyslové škole Ostrov
 • Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov
 • SŠ živnostenské Sokolov
 • SŠ stravování a služeb Karlovy Vary
 • Gymnáziu Sokolov
 • SŠ logistické Dalovice
 • Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické Karlovy Vary
 • Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně
 • Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary
 • Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech
 • Střední lesnické škole Žlutice
 • Hotelové škole Mariánské Lázně
 • Gymnáziu Aš
 • Obchodní akademii, VOŠ cestovního ruchu a jazykové škole Karlovy Vary
 • Střední odborné škole Karlovy Vary
 • Jezdecké akademii
 • SOŠ Mariánské Lázně
 • Střední zdravotnické škole a VOŠ Cheb
 • Integrované střední škole Cheb, kde bude probíhat dodatečný sběr do konce února

 Sebraná data se nyní budou zpracovávat. Závěry šetření budou prezentovány v průběhu léta.


Jak vnímají mladí lidé Karlovarský kraj?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.