Jak se změnily inovační procesy ve firmách v době COVID-19?

8. 2. 2021

V prosinci 2020 jsme provedli průzkum mezi inovačními firmami Karlovarského kraje. Hlavním tématem byl vliv pandemie COVID-19 na jejich inovační procesy. Dotazníkové šetření jsme provázali se zpětnou vazbou na dotační titul „Inovační vouchery Karlovarského kraje“. Ty již od roku 2012 poskytuje Karlovarský kraj a v současné situaci mohou napomoci alespoň částečně kompenzovat finanční prostředky na výzkum a vývoj, které firmy kvůli realizovaným opatřením COVID-19 musely přesunout z inovačních procesů do jiných oblastí.

Jaké jsou hlavní závěry? V čem se firmy shodly?

Současný stav nutí firmy aktivněji vyhledávat nové trhy a nové zákazníky. Velká část firem se v důsledku opatření souvisejících s COVID-19 rozhodla vyvíjet nový produkt. S tím dochází ke změně vnímání marketingu a potřeby marketingové strategie. Firmy si uvědomují nutnost optimalizace prezentace na webových stránkách nebo sociálních sítích, potřebu oslovení nové skupiny zákazníků a nabízení nových produktů. Významná část firem musela snížit náklady na inovace a výzkumnou činnost. Část firem se rozhodla díky pandemii COVID-19 zrychlit svůj proces digitalizace. Firmy vyjádřily v dotazníkovém šetření chuť věnovat se rozvoji inovací i v online prostředí a chtějí společně sdílet své zkušenosti s ostatními.

V části věnované inovačním voucherům jsme zjistili, že krajské inovační vouchery jsou vnímány jako užitečný nástroj, který je ale zároveň podle respondentů poměrně administrativně náročný.

Čím chceme firmám pomoci?

„Z dotazníkového šetření jsme získali cenné podněty, jak firmám v době COVID-19 pomoci. Všem zúčastněným firmám moc děkujeme. Získaná data jsme vyhodnotili a právě pracujeme na aktivitách vedoucí k podpoře.“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Největší zájem firem byl o pokračování webinářů zaměřených na technologie a inovace. První takový webinář jsme uspořádali již koncem listopadu 2020.  Další inovační workshop, který plánujeme, bude zaměřen na virtuální a rozšířenou realitu. Rádi bychom aby si účastníci tyto technologie mohli vyzkoušet a diskutovat jejich využití s odborníky. Protože tento workshop vyžaduje prezenční formu, bude uspořádán hned, jak nám to současná situace dovolí.

Firmám chceme nadále pomáhat také s inovačními vouchery, na které byl již alokován rozpočet Karlovarským krajem. Uvědomujeme si nedostatky, na které poukázalo šetření. Centrálně nastavené podmínky registrace ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje nám neumožňují reflektovat všechny podněty. Zpřehledníme ale dokumentaci dotačního titulu a informace dostupné na našich internetových stránkách (https://www.karp-kv.cz). Také chceme snížit požadavky na administrativu spojenou s procesem zpracování žádosti a realizace projektu. Věříme, že nejen inovační, ale i kreativní vouchery, které pomáhají s rozvojem marketingových aktivit, napomohou v této nelehké době firmám s rozvojem inovací a odbytem. Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete ve Zprávě o výsledcích dotazníkového šetření.


Jak se změnily inovační procesy ve firmách v době COVID-19?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.