Jak se studentům a absolventům spolupracuje s firmami v Karlovarském kraji?

5. 10. 2022

Webový portál Pracumespolu.cz již jeden rok propojuje v Karlovarském kraji místní firmy a studenty/absolventy, kteří zde hledají praxi, stáž, trainee program či téma pro svoji odbornou práci (semestrální, bakalářskou či diplomovou). Místní zaměstnavatelé prostřednictvím svého medailonku uveřejněném na portále představují nejenom nabídku možné spolupráce se studentem či absolventem, ale také popis svého pracovního prostředí a trh, na kterém se pohybují. Pro rychlou a účinnou komunikaci je pod každou nabídkou uveden kontakt na zodpovědnou osobu. Díky tomu se celý proces navázání spolupráce výrazně zrychluje a zjednodušuje. A navíc! Tato služba je pro studenty/absolventy i zaměstnavatele zcela bezplatná.

Prostřednictvím portálu již dochází k navazování spolupráce, ale rádi bychom ho ještě zlepšili a zefektivnili, proto jsme spustili dotazník „Jak se ti spolupracuje s firmami v Karlovarském kraji?“, který je určen studentům z Karlovarského kraje, kteří studují zde nebo v přilehlých regionech (v Ústeckém, Plzeňském, Středočeském kraji a v Praze) střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu.

Dotazník zabere pár minut a díky odpovědím od uživatelů budeme moci portál Pracujmespolu.cz ještě lépe přizpůsobit. Dotazníkové šetření, které probíhá online, bude ukončeno 16. října 2022. K dotazníku je možné se dostat načtením QR kódu nebo na tomto odkaze.

Děkujeme za spolupráci.

Více informací o portále Pracujmespolu.cz poskytne projektová manažerka Šárka Haruštáková (sarka.harustakova@karp-kv.cz).


Jak se studentům a absolventům spolupracuje s firmami v Karlovarském kraji?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.