Jak poznat nadané dítě a jak s ním dále pracovat? ZŠ Konečná Karlovy Vary spojí nově síly s KARPem

4. 4. 2024

Školy se často zaměřují na děti, které probírané učivo nezvládají. Organizují doučování nebo dávají doplňkové domácí úkoly. Ale co děti, které jsou naopak “napřed”, kterým to “pálí” víc a ve škole se prakticky nudí nebo “stojí na místě” místo toho, aby šly dopředu?  

Ačkoli se to nezdá, péče o nadané děti není jednoduchá. Jak je poznat a jak s nimi dále pracovat? Na Základní škole Konečná Karlovy Vary našli způsob, jak nadané žáky mezi ostatními rozpoznat. Testování pomocí různých metod provádí napříč ročníky i předměty už od roku 2022. Karlovarská agentura rozvoje podnikání nyní se ZŠ Konečná navázala úzkou spolupráci a na podpoře nadaných dětí v kraji se tak budou společně intenzivně podílet.  

Paní učitelka Mgr. Dana Chladová ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Radkou Hodačovou, hlavní iniciátorky projektu, absolvovaly několik školení na téma práce s nadanými dětmi. Když se před dvěma lety pustily do prvního testování 3.-5. ročníků pomocí matematických testů TIM 3-5 od pracovníků Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, netušily, kolik dětí s výjimečnými výsledky na ZŠ Konečná dochází. A speciální péče na sebe nenechala dlouho čekat.  

Pro školní rok 2022/2023 vytvořili nový zájmový kroužek Hravá matematika (podmíněný výsledkem testu TIM 3-5), na němž se vyučující snaží děti obohatit především v oblasti procvičování logických operací, rychlostního počítání, paměti pomocí různých her i prostorové představivosti. Ve stejném školním roce doplnili matematické testy také testy IDENA od Národního institutu pro vzdělávání, orientující se mimo jiné na trivium (čtení, psaní, počítání) a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky. Na základě testů IDENA nakonec pracovníci ZŠ Konečná vytvořili ještě vlastní test tak, aby testování pokrylo všechny aktivity či schopnosti dětí. A že vše funguje správně potvrdila i pedagogicko-psychologická poradna, která ze 6 vytipovaných dětí uznala 5 za nadané.

Aktuálně na škole probíhají 4 kroužky pro potenciálně nadané děti: Zvídálci (2. - 3. třída), Vědci v akci (3. - 5. třída), Hravá matematika 1 (4. - 6. třída) a Hravá matematika 2 (7. - 9. třída). ZŠ Konečná navíc v tomto roce navázala spolupráci s nadačním fondem Quiido, který bude velkou oporou nejen při screeningu budoucích prvňáčků, ale také při samotné práci s dětmi, jejich rodiči, potažmo učiteli, kteří s nimi budou pracovat.  

V nejbližší době se do problematiky nadaných dětí zapojí také Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Škole nabídla možnost nejen propagace, ale hlavně využití jednoho ze svých nejnovějších projektů při výuce. Projekt Projektové a designové myšlení bude od dubna testován u dětí v žákovském parlamentu a jeho výsledky ukážou, zda tento připravovaný koncept bude fungovat také u žáků věkově smíšených, tzn. od 3. třídy až do 9. třídy, nadaným žákům by mohl pomoci v rozvíjení logického a kreativního myšlení, rozvoji prezentačních dovedností a základům projektového řízení.

 Projekt Projektové a designové myšlení vzniká za podpory Karlovarského kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 a naplňuje cíle Regionální inovační strategie RIS3.


1712236705-18124244145648615871046413900.jpg

1712236705-55576502218764375561006912829.jpg

1712236705-119298657611543310791002545438.jpg

1712236705-2288916381214414953380660019.jpg

Jak poznat nadané dítě a jak s ním dále pracovat? ZŠ Konečná Karlovy Vary spojí nově síly s KARPem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.