Inovační workshop „Automatizace a robotizace“ opět nezklamal

31. 3. 2022

Máme za sebou už i poslední akci ze série inovačních workshopů. Ve čtvrtek 24.3. proběhl workshop na téma Automatizace a robotizace s rekordním počtem 42 účastníků. Je vidět, že firmy v Karlovarském kraji mají zájem inovovat. I tentokrát se nám podařilo připravit praktické ukázky, a proto si účastníci mohli naživo vyzkoušet obsluhu a programování kolaborativního robota UR5E nebo shlédnout funkce autonomního vozíku MiR100. Obě zařízení sebou přivezla společnost AMTECH, spol. s r.o., která vystoupila i s prezentací na téma automatizace v logistice. Mezi dalšími vystupujícími byly karlovarské firmy B:TECH a.s. nebo ISOS Automation s.r.o. V neposlední řadě naše pozvání přijala i plzeňská společnost ARC-Robotics s.r.o. specializující se na implementace robotů značky FANUC do potravinářství a automotive. I tyto společnosti představily portfolio svých služeb formou ukázek z realizovaných projektů.

Inovační workshop „Automatizace a robotizace“ opět nezklamal
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.