Inovační vouchery opět podpoří inovace ve firmách

12. 10. 2018

Karlovarský kraj i v letošním roce rozdělil dotace na inovační vouchery. Jedná se o podporu spolupráce podnikatelů s vysokými školami nebo výzkumnými organizacemi, která je založena na transferu znalostí.

Letošní ročník byl charakteristický pozitivními změnami ulehčujícími podání žádosti. Nejvýznamnější změnou bylo, že žadatelé své žádosti o dotaci poprvé podávali elektronicky. Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 7. května a ukončen 21. května. Pro všechny žadatele to znamenalo pohodlnější administraci. Tento model bude zachován i pro další ročníky.

Každý z žadatelů mohl získat maximální příspěvek ve výší až 170 tisíc korun. V tomto ročníku budou podpořeny všechny firmy, které podali žádost o inovační voucher. Karlovarský kraj tak rozdělí bezmála 1 milion korun.

Úspěšnými žadateli jsou firmy z regionu z odvětví, jako je strojírenství nebo elektrotechnika. V letošním ročníku projevily zájem o inovační voucher firmy, které mají sídlo v Karlovarském kraji a splnily všechna kritéria programu. Jedná se o firmu BONNEL TECHNOLOGIE s.r.o., opětovně žádala také firma ept connector s.r.o., která má zájem o poskytnutí služeb vedoucích k implementaci kolaborativních robotů na konkrétní pracoviště a operace do výroby. Další úspěšnou firmou je KORNET s.r.o. nebo GDK spol. s.r.o. Mezi nováčky patří firma CHODOS CHODOV s.r.o., která by chtěla zvýšit povědomí o tradici rodinné firmy.

Seznam úspěšných žadatelů společně s výší přidělené finanční podpory naleznete v sekci Regionální inovační systém (Inovační vouchery). Všem podpořeným žadatelům přejeme úspěšnou spolupráci s vybraným vědeckovýzkumným zařízením.

Inovační vouchery opět podpoří inovace ve firmách
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.