Inovační platforma pro tradiční průmyslové obory

16. 11. 2021

Již 6. Inovační platforma pro tradiční průmyslové obory se konala 10. listopadu 2021 v prezenční podobě za účasti klíčových hráčů v porcelánovém, keramickém a sklářském oboru, dále zástupců středních škol, neziskových organizací, Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Hlavním tématem bylo představení strategického projektu „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary“, která je jedním z klíčových pilířů v oblasti vzdělávání absolventů pro tradiční průmyslové obory. Dále jsme společně diskutovali vznikající koncept „Startcup“, kompetenčního centra pro porcelán a keramiku, který má podpořit freelancery a malé firmy v oboru tak typickém pro Karlovarský kraj.

V rámci platformy byl představen nový portál Pracujmespolu.cz, který propojuje studenty a absolventy s firmami v Karlovarském kraji. Také jsme se dohodli na dalším ročníku Kolonádního pohárku, který podporuje povědomí o tradičním průmyslu mezi žáky základních škol a v letošním roce se z důvodu pandemických opatření realizovat nemohl.

Jiří Červinka
RIS3 analytik
jiri.cervinka@karp-kv.cz

Inovační platforma pro tradiční průmyslové obory
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.