Inovační platforma pro tradiční průmyslové obory proběhla on-line

6. 4. 2021

Před koncem března proběhlo jednání Inovační platformy pro tradiční průmyslové obory. Tohoto uskupení se účastní zástupci firem, zástupci středních a vysokých škol, politici z vedení Karlovarského kraje a zástupci Krajského úřadu a Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Účastníci byli nejprve seznámeni s průběhem soutěže pro žáky základních škol Kolonádní pohárek. Bylo konstatováno, že soutěž byla úspěšná a přinesla mnoho zajímavých návrhů. Z tohoto důvodu bylo navrženo pokračovat druhým ročníkem soutěže. Podporu vyjádřil zástupce porcelánky Thun 1794 a.s z Nové Role.

Dalším bodem bylo představení vybraných aktivit a výstupů projektu CerDee, který se věnoval výzkumu keramického a porcelánového průmyslu u 330 subjektů z 6 zemí Evropské unie. Prezentace je k dispozici zde.

Na závěr byli účastníci seznámeni s připravovaným projektem, který se zaměří na podporu kulturních a kreativních průmyslů, jenž by se měl ucházet o podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF).

V průběhu celého jednání probíhala velmi zajímavá diskuse, která ukázala na konkrétní problémy a též přinesla několik podnětů a návrhů na další aktivity a další spolupráci.


Inovační platforma pro tradiční průmyslové obory proběhla on-line

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.