Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl

16. 11. 2021

Dne 11. listopadu 2021 jsme se setkali společně se zástupci Karlovarského kraje, Západočeské univerzity v Plzni, agenturou CzechInvest, inovačního centra a neziskových organizací na 3. Inovační platformě pro kulturní a kreativní průmysl.

Cílem tohoto setkávání je podpořit rozvoj kulturního a kreativního odvětví v našem kraji. Hlavním tématem byl aktuální vývoj strategického projektu Kulturní a kreativní kancelář 4K, který by měl pomoci koordinovat aktivity v regionu. Také byly představeny novinky připravovaných dotačních podpor z Národního plánu obnovy týkající se například kulturních a kreativních center a knihoven jako míst komunitního rozvoje. Mezi důležitá témata patřily nové dotační tituly jako jsou Kreativní vouchery nebo Kreativní vzdělávání ve školách. V otázkách kreativního vzdělávání již za sebou máme první úspěchy, proto jsme mohli představit výstupy našeho pilotního projektu Kreativní učení, které byly podpořeny navázanou spoluprací s vysokými školami a uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.


Abychom mohli bezproblémově tyto aktivity realizovat, byly vytvořeny také akční plány na podporu infrastruktury kulturního a kreativního průmyslu a na podporu kreativního vzdělávání.

Jsme rádi, že máme v regionu zástupce, kteří se podílejí na nastavení systémové podpory kulturního a kreativního potenciálu regionu a budeme se těšit na další setkání v příštím roce.

Kamila Krupičková
RIS3 developer pro strategické příležitosti
kamila.krupickova@karp-kv.cz

Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.