Inovační aktivity v Karlovarském kraji přehledně a interaktivně na jednom místě

12. 8. 2022

Pro zájemce o inovační prostředí v Karlovarským kraji jsme připravili Regionální inovační mapu (RIM). Na jednom místě naleznete přehled o inovačních firmách, inovačních procesech v obcích a městech, regionálních partnerech, programové podpoře inovací a celkově o inovačním prostředí Karlovarského kraje. RIM je dostupná na webu Regionální inovační strategie (www.ris3kvk.cz).

„Regionální inovační mapa zachycuje vývoj dat o inovačním prostředí od roku 2012, kdy byl vytvořen Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a s ním i dotační titul Inovační vouchery. S daty sami pracujeme během svých činností a přizpůsobujeme jim rozvoj regionu. Data budeme postupně doplňovat a aktualizovat.“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Díky interaktivnímu zobrazení lze základní mapu inovační infrastruktury Karlovarského kraje dělit na veřejný a soukromý sektor. Na mapě je možné filtrovat mezi coworkingovými centry, pobočkami vysokých škol, podnikatelskými inkubátory, vědeckotechnickými parky, výzkumnými organizacemi a dalšími významnými organizacemi inovačního prostředí. Navíc inovační mapa poskytuje srovnání našeho kraje s ostatními regiony České republiky.

„Chceme pomoci nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru k tomu, aby uskutečňovaly inovační a výzkumně-vývojové aktivity v regionu. Proto stále intenzivněji pracujeme na rozvoji Karlovarského kraje také z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Kromě podpory formou Inovačních voucherů by právě Regionální inovační mapa mohla být moderním nástrojem, který podá zajímavé a užitečné informace jak o inovačních firmách, tak o obcích, školství a o podpoře inovačního prostředí kraje.“, přibližuje Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.

V části mapy věnované veřejnému sektoru lze nalézt data o inovačních aktivitách obcí, obvykle spojených s implementací chytrých (smart) řešení, a dále o počtu studentů vysokých a středních škol v Karlovarském kraji. Soukromý sektor poskytuje přehled o stavu a plánech inovačních firem našeho regionu. V sekci věnované podpoře inovací jsou k dispozici data z již 11 ročníků Inovačních voucherů, 2 ročníků Kreativních voucherů a o kreativcích Karlovarského kraje. K dispozici jsou i data z  Asistenčních voucherů, které napomáhají rozvoji strategicky významných projektů. Do budoucna přibyde mapa škol a přehled realizovaných nástrojů na podporu inovačního prostředí podle Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.

Aktuálnost regionální inovační mapy zajišťuje Lukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz).

Inovační vouchery

Inovační aktivity v Karlovarském kraji přehledně a interaktivně na jednom místě
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.