Inovační a kreativní vouchery vyhlášeny

29. 7. 2020

Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje vyhlášen usnesením Rady ze dne 16.07.2020 obsahuje dva podprogramy - Inovační vouchery a Kreativní vouchery.

Inovační vouchery se zřizují za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí. Pro účely dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné.

Kreativní vouchery se zřizují za účelem podpory spolupráce podnikatelů s poskytovateli kreativních služeb. Pro účely dotačního titulu je kreativní služba definována jako řešení na míru žadateli z oblasti předem daných kreativních oborů (marketing, mediální prezentace, design atd.). Žadatel si vybere vhodného kreativce z galerie kreativců, který pro něj vytvoří kreativní službu zaměřenou např. na nový design produktu, grafický návrh loga firmy, promo video, mobilní aplikaci, nové internetové stránky a další.

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora spolupráce podnikatelů jak s poskytovateli znalostí, tak s poskytovateli kreativních služeb. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, stejně jako poskytnutí kreativních služeb, má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti místních firem.

Pokud máte zájem o podporu z tohoto programu, navštivte náš seminář ve středu 12.08.2020, od 10:00 hodin v budově Kanov (Závodní 278, Karlovy Vary), kde se dozvíte více informací. K účasti na semináři je nutné vyplnit přihlášku.

Alokace finančních prostředků je stanovena ve výši 2 000 000,- Kč.

Tato částka bude primárně určena pro vyčerpání v rámci podprogramu Inovační vouchery. V případě nevyčerpání finančních prostředků v dotačním podprogramu Inovační vouchery bude zahájen příjem žádostí do podprogramu Kreativní vouchery.

Další informace naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí)

Podprogram Inovační vouchery

Elektronická žádost:

  • Zahájení: 01.09.2020 od 09:00 hod.
  • Ukončení: 07.09.2020 do 16:00 hod.

Listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh, ukončení: 21.09.2020.

Doručovací adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".


Podprogram Kreativní vouchery

Elektronická žádost:

  • Zahájení: 16.09.2020 od 09:00 hod.
  • Ukončení: 23.09.2020 do 16:00 hod.

Listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh, ukončení: 08.10.2020

Doručovací adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".


Inovační a kreativní vouchery vyhlášeny

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.