Inovační a kreativní vouchery pomáhají

10. 12. 2020

Karlovarský kraj podporuje inovace, to je známá věc, a proto ještě teď na konci roku 2020 uzavřel smlouvy a poskytnul finance na spolupráci firem a výzkumníků. Až 170 000 Kč, to je částka, za kterou žadatelé nakoupí výzkum na univerzitách a vědeckých centrech. Díky tomu podnikatelé získají přístup ke znalostem, na které běžně nedosáhnou. Toto know-how pak využijí pro zavedení nových výrobků či služeb.

Mezi úspěšné žadatele v letošním roce bezpochyby patří i společnost ept connector, s.r.o., která podala svůj projektový záměr s cílem připravit podnik na implementaci elektronické evidence oběhu materiálu a čteček čárových kódů. „Úspěšnou realizací projektu dojde ke zlepšení digitálních kompetencí, rutinní a na chyby náchylné procesy budou odstraněny. Díky Inovačnímu voucheru se naši zaměstnanci budou moci více zaměřit na procesy s přidanou hodnotou, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti naší společnosti,“ uvedl Ing. Tomáš Musil, jednatel firmy ept connector s.r.o.

Nejúspěšnější výzkumnou institucí je letos opět Plzeňská ZČU. Tamější výzkumníci budou pracovat na několika projektech. Je mezi nimi i vývoj aplikace pro mobilní zařízení, která bude na principu rozšířené reality vizualizovat 3D modely ve skutečném světě. „Díky nabídce této služby bude mít firma možnost oslovit širší spektrum potenciálních zákazníků,“ uvedl Ing. Marek Bureš, Ph.D., vedoucí laboratoře technologického plánování výroby Regionálního technologického institutu.

Každým rokem se v rámci vyhlášené výzvy objeví noví žadatelé, což přispívá k neustálému rozšiřování inovační infrastruktury v Karlovarském kraji. „I přesto, že v našem kraji dochází k pozvolnému nárůstu těchto aktivit, vznikají tu velmi zajímavé projekty, které by bez finanční podpory kraje jen s těží vznikaly. Spolupráce mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou má stále větší smysl a já jsem velmi rád, že právě my můžeme být tím hlavním iniciátorem,“ uvedl Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

Informace o podpořených projektech Inovačními vouchery 2020 jsou k dispozici na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání (www.karp-kv.cz) zde.

Podpis smlouvy s jednm z pjemc voucheru

Podpis smlouvy s jednm z pjemc voucheru

Inovační a kreativní vouchery pomáhají
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.