I bez praxe je možné najít na Karlovarsku zajímavou práci

13. 1. 2022

Propojit studenty a absolventy škol s místními firmami, aby za prací a výdělkem neodcházeli jinam, případně aby věděli, kam se mohou vrátit. To je cílem unikátního projektu, který se nyní rozbíhá v Karlovarském kraji. Podle průzkumu absolventi totiž často nemohou najít odpovídající pracovní nabídku a někdy mají dokonce pocit, že jejich pozice v kraji vůbec neexistuje. Firmy naopak často brzdí v rozvoji právě lidské zdroje, tedy nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Z průzkumu totiž také vyplývá, že jen málo firem má na svých webových stránkách umístěny informace o možné spolupráci se studenty a pouze třetina z nich zveřejňuje nabídky zaměstnání přes pracovní servery nebo úřad práce.

Připravili jsme webový portál pracujmespolu.cz, jehož cílem je bezplatně, napřímo a rychle propojit místní zaměstnavatele se zájemci z řad studentů a absolventů, a také ukázat, že i bez praxe je v tomto kraji možné najít zajímavou práci,“ vysvětlil Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

A jak to vlastně funguje? Velmi jednoduše. Jakákoliv firma z Karlovarského kraje se může na pracujmespolu.cz zaregistrovat, následně vytvoří svůj medailonek a pak už jen vkládá neomezené množství nabídek pro studenty a absolventy.

Studentům portál pomáhá s hledáním partnera pro svoji praxi, stáž, trainee program, zpracování odborné práce (ročníkové, bakalářské, diplomové či jiné) až po samotné zaměstnání. Student či absolvent může v uvedených nabídkách listovat a filtrovat podle zaměření, zaměstnavatele či okresu. Po výběru nabídky odešle uchazeč prostřednictvím odpovědního formuláře svoji žádost, kterou obdrží konkrétní osoba v dané firmě. Díky tomuto přímému propojení se celý proces výrazně zjednodušuje a urychluje.

„Webový portál pracujmespolu.cz reaguje na závěry z analýz zabývajících se odlivem studentů a absolventů z Karlovarského kraje. Nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří mohou pomoci v zavádění inovací, ovlivňuje i samotné inovační prostředí kraje. Věřím, že tento nový nástroj pomůže v započaté transformaci regionu,“ řekl Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

Portál pracujmespolu.cz je zdrojem informací i pro kariérové, výchovné poradce a zástupce škol. Ti budou mít k dispozici přehled firem, které mají o spolupráci se školami a jejich žáky zájem, což jim může výrazně usnadnit práci s hledáním vhodných partnerů na případné exkurze.

I bez praxe je možné najít na Karlovarsku zajímavou práci
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.