Hledáme kreativce, kteří podpoří rozvoj firem v kraji!

6. 1. 2020

Jste z Karlovarského kraje a podnikáte ve tvorbě grafiky, focení, práci s texty (copywriting), práci se zvukem/videem, v produkci a reklamě, produktovém designu nebo webdesignu? Pak se zaregistrujte do naší Galerie kreativců a získejte nové zákazníky z řad firem Karlovarského kraje tím, že jim pomůžete z dotace Karlovarského kraje zlepšit podobu jejich produktu nebo způsob jejich prezentace!

Karlovarský kraj připravuje rozšíření současného dotačního titulu Inovační vouchery o Kreativní vouchery. Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora pro firmy, které by rády podpořily svůj růst za pomoci vylepšení designu svých produktů nebo způsobu jejich prezentace. Podobná forma podpory již funguje například v Jihomoravském a Středočeském kraji. Voucher je vždy postaven na spolupráci firmy a kreativce, kdy kreativec pro firmu realizuje službu zaměřenou na široké spektrum oblastí.

Spolupráce bude fungovat následujícím způsobem:

  1. vyhlášení dotačního programu
  2. výběr kreativce z Galerie kreativců žadatelem
  3. vyplnění závazné nabídky kreativce
  4. podání žádosti o dotaci
  5. podpis smlouvy o dílo mezi žadatelem a kreativcem (v případě udělení dotace)
  6. odeslání dotace na zaplacení kreativce.

Smyslem vytvoření galerie je hlavně pomoci žadatelům o dotaci s výběrem kreativce, podpora lokálních kreativců a možnost navázání nových obchodních vztahů. Máte zájem o registraci mezi ostatní kreativce? Registrace do galerie je zdarma a jednoduchá, prostřednictvím online formuláře. K registraci je nutné připojit příklady řešených zakázek (např. formou obrázku), podle kterých si budou žadatelé o dotační titul vybírat své kreativce, kteří jim za přispění Karlovarského kraje napomohou vytvořit požadované výstupy. Registraci je nutné provést do 31. 1. 2020.

Vzhledem k potřebě nahrávání souborů zaznamenávající příklady Vašich realizovaných zakázek je pro registraci do Galerie kreativců nutné disponovat účtem Google. V případě, že tímto účtem nedisponujete a nepřejete si ho vytvářet, můžete využít alternativní formulář vyžadující pouze kontaktní informace a soubory s příklady realizovaných zakázek nám zaslat např. e-mailem nebo doručit osobně po předchozí domluvě na datovém nosiči.

Hledáme kreativce, kteří podpoří rozvoj firem v kraji!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.