Ještě stále hledáme kapacity v oblastech ANALYTIKY, LÉKAŘSTVÍ nebo GEOLOGIE

31. 1. 2020

Trochu jsme prodloužili termín pro podávání přihlášek na pozice lékařského analytika, lékaře a geologa. Jste kapacita svého oboru a chtěli byste rozjíždět nové výzkumné projekty zaměřené na rozvoj lázeňství a balneologie? Pak se určitě přihlašte.

Do svého týmu hledáme kolegy, které mají cenné zkušenosti a nebojí se přijít se zajímavými nápady a náměty na směřování výzkumných aktivit Karlovarského kraje. Vaše originální myšlenky napomohou rozvoji odvětví, které je pro náš kraj nejtypičtější a mohou pozitivně ovlivnit ekonomiku a výzkumně-vývojové prostředí regionu.

 Výběrová řízení jsou vypsána na pozice:

O svých kvalitách nás přesvědčíte nejen životopisem, ale také vypracováním konceptu zaměřeného na Vaše budoucí působení. Více informací k pozici naleznete ve vyhlášení výběrového řízení.

Ještě stále hledáme kapacity v oblastech ANALYTIKY, LÉKAŘSTVÍ nebo GEOLOGIE

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.