Galerie kreativců – rychlý a efektivní zdroj kreativců našeho kraje

4. 11. 2021

Galerie kreativců je určena každému podnikateli v našem kraji a představuje kreativce z různých oblastí marketingu. Pokud tedy hledáte partnera pro rozvoj svého byznysu, máte velkou šanci jej najít právě v Galerii kreativců. U každého kreativce v galerii najdete ukázky jeho práce a odkaz na jeho webové stránky. Odpadne vám tak složité hledání a pátrání. Čas, který ušetříte, tak můžete věnovat něčemu či někomu jinému.

Galerie kreativců nyní obsahuje medailonky 41 kreativců. Pro srovnání v Pardubickém kraji, který má skoro dvojnásobný počet obyvatel, je v galerii kreativců uvedeno něco málo přes 30 kreativců. A jak vypadá průměrný kreativec v naší galerii? Průměrný kreativec podniká přibližně 13 let, působí ve třech oborech Galerie kreativců a uvádí ve svém profilu 2,6 ukázek své činnosti (maximum možných uvedených referencí jsou 3). V galerii lehce převažují fyzické osoby podnikající nad právnickými osobami. Nejzastoupenějšími odvětvími v galerii jsou grafický design, webdesign a fotografie. Naopak nejméně zastoupenými odvětvími jsou produktový design, PR a výtvarná umění.

Jste kreativec a ještě nejste zaregistrován? Chcete pomáhat rozvoji regionálnímu podnikatelskému prostředí? Přidejte se k ostatním 41 kreativcům v galerii. Kromě toho, že o sobě dáte vědět se můžete také zapojit do dotačního titulu Kreativní vouchery a vytvořit tak marketingový výstup nebo návrh produktového designu firmám Karlovarského kraje.

Galerie kreativců – rychlý a efektivní zdroj kreativců našeho kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.