Erasmus pro mladé podnikatele

10. 12. 2021

Erasmus pro mladé podnikatele je mezinárodní výměnný program Evropské komise, jehož cílem je podpora podnikání v Evropě skrze přeshraniční výměnu zkušeností. Funguje od roku 2009, ve 39 zemích a bylo uskutečněno již 10 000 pobytů. Více než 25 000 podnikatelů je registrováno do programu.

Začínající podnikatelé mohou vyjet do zahraničí na odborný pracovní pobyt, během kterého pracují ve společnosti hostitelského podnikatele a zároveň se od něj učí každodenním aspektům vedení podniku. Hostitelský podnikatel také pomáhá začínajícímu s úpravou jeho podnikatelského plánu a je mu mentorem. Oproti tomu začínající podnikatel často přinese nový a perspektivní pohled na řešení možných výzev, kterým hostitel může čelit.

Největší rozdíl oproti klasickým studentským stážím je důraz na kvalitní zapojení začínajícího podnikatele do provozu firmy, kterou vede hostitelský podnikatel. Začínající podnikatel má tak možnost naučit se z praxe spoustu nových poznatků. Tím, že se do programu zapojují především ambiciózní nováčci se zajímavými nápady, může se hostitel těšit na motivovaného člena týmu.

Podrobnější informace k programu naleznete v přiloženém dokumentu nebo na www.rera.cz.

Erasmus pro mladé podnikatele

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.