Dotační prostředky na revitalizace brownfield

13. 12. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v rámci Národního plánu obnovy (NPO) výzvu pro revitalizaci brownfieldu. Jakákoliv právnická osoba může získat finanční prostředky na revitalizaci formou rekonstrukce či demolice s následnou výstavbou nových objektů, které ale nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Za brownfield se považuje nemovitost (objekt, areál), která se nevyužívá a zároveň je již nezpůsobilá k původnímu účelu. Pro získání dotace není třeba, aby byl tento brownfield zapsán v databázi, kterou vede CzechInvest.

Prostředky je možné získat v rámci pilíře 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží v rámci NPO, konkrétně se jedná o komponentu 2.8.1. Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů.

K dispozici budou přibližně 2 mld. Kč a minimální výše projektu bude stanovena na 30 mil. Kč.

První výzva by měla být vyhlášena začátkem roku 2023 a projekty budou přijímány pravděpodobně do 10. dubna téhož roku. Realizace projektu by měla být zahájena do konce roku 2023 a dokončena před závěrem roku 2025.

Bližší informace budou k dispozici https://www.planobnovycr.cz/fyzicka-infrastruktura-a-zelena-tranzice. Dále též sledujte stránky Státního fondu podpory investic, který program administruje https://sfpi.cz/brownfieldy/. Konkrétní dotazy Vám zodpoví kontaktní osoby NPO, které najedete na https://www.planobnovycr.cz/kontakt.

Dotační prostředky na revitalizace brownfield
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.