Dotační program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

24. 4. 2020

Dotační program „SMART AKCELERÁTOR 2.0 – ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE“ je spuštěn. Cílem programu je podpořit inovační prostředí Karlovarského kraje prostřednictvím přípravy strategických projektů až do fáze jejich realizace.

Dotační program je vyhlašován v rámci realizace projektu "Smart Akcelerátor 2.0" registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, klíčová aktivita „Asistence“, jehož nositelem je Karlovarský kraj a finančním partnerem projektu je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (výkonná jednotka projektu).

Maximální výše dotace je stanovena na 300 000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na 100 000 Kč. Maximální délka realizace projektu je stanovena na 18 měsíců.

Žadatelem o dotaci může být jak veřejný (veřejnoprávní) subjekt, tak i soukromý (soukromoprávní) subjekt, právnická osoba, která má sídlo, pobočku, pracoviště na území Karlovarského kraje.

Dotační program je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (85 %) a prostředků kraje (15 %).

Veškerou dokumentaci k novému vyhlášenému dotačnímu programu naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje, sekce Dotace, odbor regionálního rozvoje. 

Záznam z webináře k asistenčním voucherům pro žadatele je k dispozici zde.  V případě dotazů pište na  iveta.grunerova@karp-kv.cz.  


Dotační program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.