Digitální inovační hub v nové podobě

1. 11. 2021

Poslední týden v říjnu jsme podepsali aktualizovanou smlouvu o spolupráci v oblasti rozvoje digitálního inovačního hubu (DIH). Důvodem aktualizace byla změna názvu a nové uskupení partnerů. DIH mající za úkol rozvoj digitalizace v podnicích Plzeňského a Karlovarského kraje bude nově vystupovat pod označením DIH HIVE – Hub for Innovations in Virtual Environment. Konsorcium partnerů se skládá z následujících organizací:

 • Západočeská univerzita v Plzni,
 • COMTES FHT a.s.,
 • Karlovarská agentura rozvoje podnikání p. o.,
 • Regionální Rozvojová Agentura Plzeňského Kraje o.p.s.,
 • BIC Plzeň, s.r.o. a
 • Správa informačních technologií města Plzně, p.o.


V současné době vznikají i nové webové stránky, které budou reflektovat nový vizuální styl DIH HIVE. Hub bude stejně jako doposud nabízet jak rozvojové, tak technologické služby. Mezi rozvojové služby patří například:

 • zhodnocení digitální zralosti společnosti;
 • návrh plánu digitalizace;
 • tematická školení;
 • byhledání vhodných zdrojů financování;
 • asistence při přípravě žádostí do podpůrných programů;
 • vyhledání partnerů pro technologickou spolupráci.

Technologickými službami se pak rozumí realizace konkrétních projektů v oblastech:

 • materiálové inženýrství;
 • návrhy softwarový aplikací;
 • návrhy aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu;
 • zpracování a vizualizace dat a procesů;
 • návrh technologických postupů pro 3D tisk;
 • malosériový a prototypový 3D tisk;
 • virtuální prototyping;
 • automatizace a robotika;
 • drony.

Pro bližší informace týkající se DIHu, či v otázkách rozvojových či technologických služeb se obracejte na Marka Bureše (marek.bures@karp-kv.cz).

Digitální inovační hub v nové podobě
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.