Digitální audit bude zřejmě nutný v žádosti o digitální voucher

10. 3. 2023

V posledním půlroce společně s Karlovarským krajem intenzivně konzultujeme podmínky pro dotační podporu směřující do podnikatelského sektoru, které nastavuje Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s Operačním programem Spravedlivá transformace. Konkrétně se jedná o 3 druhy voucherů: vouchery pro rozvoj podnikání, inovační vouchery a digitální vouchery.

Zejména u posledního druhu podpory využíváme naše znalosti a zkušenosti z působení v konsorciu digitálního inovačního hubu DIH HIVE (www.dih-hive.cz). Digitální voucher je určen pro malé a střední podniky, které budou moci čerpat podporu na pořízení hardwaru či softwaru a pomůže jim tak s jejich digitální transformací. Současně s žádostí o digitální voucher bude nutné předložit zprávu z hodnocení digitální zralosti podniku nebo-li tzv. digitálního auditu, který potvrdí potřebu požadovaného technického vybavení.

V druhém pololetí roku 2022 jsme jako členové konsorcia DIH HIVE navázali spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 (https://www.ncp40.cz/digiaudit) v oblasti digitálních auditů. Konsorcium tak rozšířilo své rozvojové služby právě o službu zhodnocení digitální zralosti společnosti. V současné době pracujeme na lehké modifikaci tohoto hodnocení, které zajistí rychlou a věcnou analýzu potřeb podniku a bude zároveň v souladu s pravidly připravovaných výzev. Již nyní se také můžete těšit na seminář k voucherovým výzvám z Operačního programu Spravedlivá transformace, který pro vás zrealizujeme během června. Sledujte naše sítě pro aktuální informace.

Pokud byste se rádi dozvěděli více nejen o digitálním auditu, ale například o připravovaném digitálním voucheru, kontaktujte Marka Bureše (marek.bures@karp-kv.cz) pro více informací.
Digitální audit bude zřejmě nutný v žádosti o digitální voucher
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.