Digitalizace a chytrý region. Ruku v ruce pomáhají rychlému rozvoji měst a obcí

14. 6. 2021

O digitalizaci se zajímá čím dál více měst a obcí našeho regionu. Tam, kde nemají rychlé připojení k internetu, se budou rozvíjet výrazně pomalejším tempem. Rychlé připojení totiž budou vyžadovat zaměstnavatelé pro své investice, ale také běžní občané, kteří budou čím dál více pracovat ze svých domovů. Je třeba se připravit na výrazné změny. Řada měst Karlovarského kraje se již o digitalizaci začala intenzivně zajímat. Chytrá města a chytrý venkov, nazývejme je souhrnně chytrý region, však rozhodně nejsou jen o zavádění digitálních technologií do běžného života občanů. Pojďme si problematiku představit blíže.

Obce a města chytrého regionu aktivně zapojují své obyvatele do rozvojových aktivit. Starostové se zajímají o názory veřejnosti na různé problémy spojené například s revitalizací veřejných prostranství. Využívají k tomu řadu moderních nástrojů, jako třeba participativní rozpočet, interaktivní on-line aplikace zaznamenávající podněty občanů do map či interaktivních pasportů. Tyto pasporty slouží k evidenci majetku obcí a jeho technického stavu. Díky datům v nich evidovaných mohou obce rovnoměrně v jednotlivých částech plánovat třeba rekonstrukce povrchů nebo veřejného osvětlení tak, aby žádná z částí obce nebyla zanedbávána oproti jiné. Interaktivní pasporty a způsob zaznamenávání podnětů mají na svých internetových stránkách třeba města jako , Cheb, Sokolov či Rotava nebo obec Černava.

Lidé rozhodují, kam s penězi

Již poměrně zdomácnělý je participativní rozpočet. Spočívá v tom, že město ze svého rozpočtu vyhradí částku, která směřuje na aktivity a projekty iniciované přímo občany. Ti tak sami mohou přijít s nápady, které by třeba vedení města vůbec nenapadly. Setkat se s tím můžete především v Chebu a Mariánských Lázních, myšlenku se snaží ale rozvíjet i některé menší obce.

Obce chytrého regionu se snaží intenzivně spolupracovat napříč regionem s dalšími obcemi, s lokálními podniky, školami nebo také s neziskovým sektorem. Důležitou součástí chytrého regionu je také důraz na životní prostředí. V této oblasti se obce mohou snažit rozvíjet obnovitelné zdroje energií, které přispívají nejen k životnímu prostředí, ale také přinášejí finanční prostředky do městské či obecní pokladny.

Velkou výzvou do budoucna v oblasti životního prostředí je ale také odpadové hospodářství, které finančně čím dál více zatěžuje obce a jejich občany. Zavádění chytrých řešení a digitálních technologií v této oblasti může vést například ke spravedlivějšímu nastavení poplatku podle hmotnosti vyváženého odpadu jednotlivých obyvatel. Za chytré řešení lze ale považovat i osvětu obcí směřující k nižší produkci nebo správné třídění odpadů. Takový nástroj vytvořilo město Cheb v rámci portálu Třídíme v Chebu.


Pomohou mobilní aplikace

Pro chytrý region je v neposlední řadě důležitá komunikace a sdílení informací. Mezi chytrá řešení podporující šíření informací je možné řadit elektronické úřední desky nebo různé mobilní aplikace. Moderní mobilní aplikace mohou upozorňovat například na svoz odpadu, čištění komunikací a související nutností připravit popelnici před rodinný dům, přeparkovat auto apod. Občané naopak prostřednictvím těchto aplikací mohou zadávat podněty k vývozu přeplněných nádob na odpad. Obdobné mobilní aplikace využívá již přibližně čtvrtina našich obcí a jejich počet stále roste.


Mobilní aplikace mohou pomáhat také s dopravou a parkováním. Průkopníkem v této oblasti jsou Karlovy Vary, které například zavedly platbu kartou ve vozidlech MHD dříve než některá největší města naší země. Karlovy Vary postupně vytvořily aplikaci Vary Virtual, v rámci které je možné zjistit přesnou polohu autobusu i s předpokládaným zpožděním, zakoupit si jednotlivé jízdné ale i dlouhodobější předplatné, zaplatit parkovné nebo poplatek za vjezd do lázeňského území. Výhodami tohoto řešení je, že po zaparkování vozidla není nutné hledat sloupek k platbě parkovného nebo mít po ruce drobné mince, řidič má též možnost prodloužit dobu parkování na dálku.


Zmíněná chytrá řešení v regionu zpracovala Karlovarská agentura rozvoje podnikání do Mapy chytrých řešení, kterou uveřejnila na svých webových stránkách. Zde snadno zjistíte, jaké aktivity podniká vaše obec nebo město právě v oblasti chytrého regionu. Práce na této mapě započaly už Analýzou chytrých řešení pro města a venkov, kde jsou shrnuta témata, kterým by se mohla obec v rámci chytrého regionu věnovat. Nechybí tu ani příklady dobré praxe z ostatních regionů České republiky.

„Jsme překvapeni, kolik zajímavých a chytrých aktivit se nám podařilo v našem regionu nalézt. Po vypracování analýzy jsme také hovořili se starosty vybraných obcí. Díky analýze chytrých řešení jsme měli poměrně slušný přehled o aktivitách realizovaných ve větších městech kraje, ale méně o menších městech a obcích, které se nemohou tak intenzivně věnovat komunikaci navenek. Proto jsme přišli s dotazníkovým šetřením, díky němuž se nám podařilo získat postoj k tématům chytrého venkova od více než třetiny obcí a menších měst v kraji,“ uvedl ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimil Veselý.

Své si řekli starostové

Překvapující pak pro něj byla informace o tom, že dvě třetiny zúčastněných obcí se tématu chytrého venkova již věnují anebo plánují věnovat se mu v budoucnosti. „V návaznosti na dotazníkové šetření jsme během jarních měsíců realizovali rozhovory s 37 starosty, od kterých jsme získali množství cenných podnětů a informací v oblasti realizace chytrého regionu. Velkým problémem řady malých obcí je například nedostatečná kvalita internetového připojení a častým problémem je též i samotné mobilní připojení,“ doplnil Veselý.

Veškeré výstupy pak pracovníci Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání shrnou do závěrečné zprávy a o tématu budou dále diskutovat s Karlovarským krajem. Cílem je řešit překážky v rozvoji chytrého regionu. Aktuální informace k dané problematice můžete sledovat na webu agentury v sekci Regionální inovační systém – Chytrý region. Během léta bude také agentura na svých internetových stránkách v pravidelných intervalech zveřejňovat články k jednotlivým tématům chytrého regionu.

V souvislosti s chytrým regionem je na místě zmínit také Asistenční voucher, který městům a obcím Karlovarského kraje pomůže právě v oblasti digitalizace a inovací. Díky voucheru je možné finančně podpořit přípravné práce na strategicky významný projekt, jehož realizace přispěje k celkovému rozvoji kraje. S jeho využitím je možné vypracovat například odborné studie, analýzy či jiné podklady potřebné pro úspěšnou realizaci projektu.

Informace k chytrým městům a obcím a konzultace k implementaci nástrojů poskytne Lukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz) nebo Jiří Červinka (jiri.cervinka@karp-kv.cz).

Článek byl zveřejněn na www.idnes.cz

 

Digitalizace a chytrý region. Ruku v ruce pomáhají rychlému rozvoji měst a obcí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.