Czechitas pokračuje v Karlovarském kraji i v roce 2022

21. 1. 2022

Strategické partnerství, které jsme uzavřeli s Czechitas spočívá v cílené podpoře vzdělávání, a to digitální gramotnosti, primárně u žen. Naší snahou je motivovat ženy (ale nejen je) a podporovat zvyšování jejich digitálních znalostí a kompetencí. IT vzdělání ženám umožní rozšířit nabídku pracovních příležitostí, případně nastartovat podnikání. Právě takovou podporu v našem kraji potřebujeme.

Nezisková společnost Czechitas plánuje v tomto roce uskutečnit velké množství kurzů. Některé kurzy jsou zdarma, některé zpoplatněné. Některé budou uskutečňované primárně pro území našeho regionu, jiné s celorepublikovou působností. Nabídka pro letošní rok se bude skládat s on-line kurzů, ale můžeme se také konečně těšit na osobní setkání. O kurzy Czechitas, které naleznete na www.czechitas.cz, je velký zájem a bývají obsazené již dlouho dopředu.

Součástí aktivit, je budování komunity kolem Czechitas, sdílení příběhů a poradenství. Někdy se z účastníků stávají lektoři, kteří tak mohou předávat své znalosti na dalších kurzech Czechitas.


Czechitas pokračuje v Karlovarském kraji i v roce 2022
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.