Chytré aktuality #6: Jak zkrátit čekání na úřadě?

13. 9. 2023

Sesbírali jsme další chytré aktuality nejen z našeho regionu. V sedmi novinkách se můžete seznámit s novými zavedenými chytrými řešeními. Na co se můžete těšit?

  1. Ostrov zavádí na úřadě virtuální pořadové lístky
  2. Projekt CORRENCY se úspěšně rozjíždí
  3. V Chyši vzniklo re-use centrum
  4. Karlovy Vary měří kvalitu životního prostředí
  5. Přes aplikaci Záchranka informuje Sokolov své občany o vážných událostech už sedm měsíců
  6. Adapterra Awards 2023
  7. Do školy pěšky


Z domova

Ostrov zavádí na úřadě virtuální pořadové lístky

Jako první v České republice přichází město Ostrov s aplikací odbourávající čekání na městském úřadě. Díky mobilní aplikaci Virtuální lístek nebudou muset návštěvníci úřadu čekat v prostorách úřadu na vyvolání svého pořadového čísla. Občané se budou moci objednat na konkrétní dobu nebo si vzít „virtuální“ lístek v aplikaci a v případě dlouhé čekací doby si například odběhnout poblíž úřadu něco rychle zařídit. Po uvolnění přepážky vyzve uživatele aplikace přes notifikaci, že se má dostavit.

Zdroj: Město Ostrov

Projekt CORRENCY se úspěšně rozjíždí

V minulém čísle aktualit jsme informovali o uvedení zavádění projektu CORRENCY v Aši, který pomáhá lokální ekonomice. Město vyčlení pro každého obyvatele Aše tisíc digitálních kreditů, které mohou následně využít až do výše 50 % hodnoty nákupů u lokálních obchodníků. Od spuštění projektu se zaregistrovalo do žádosti o příspěvek 200 zájemců, největší nápor na registrace ale město očekává po zahájení možnosti provádět transakce. Využívat takzvané correnty budou moci občané do konce roku.

Zdroje: Město Aš (1, 2)

V Chyši vzniklo re-use centrum

Nově vzniklé re-use centrum v Chyši napomůže zmírňovat produkci odpadu. Kromě města Chyše bude sloužit i pro blízké obce Valeč, Pšov a Verušičky. Celková částka blížící se 1,3 milionu korun byla z 85 % pokryta dotací z Operačního programu Životní prostředí. Ze stejného dotačního titulu získala podporu na obdobné centrum také obec Březová u Karlových Varů.

A jak toto centrum funguje? Cílem re-use centra je zajistit znovuvyužití produktu, o který už někdo ztratil zájem. Místo vyhození do běžného odpadového kontejneru nebo odvozu do sběrného dvora ho nabídne ostatním občanům, kterým může ještě posloužit. A to buď v původní podobě nebo takzvanou up-cyklací. Zpravidla je novému majiteli zboží prodáno za symbolický poplatek. Základní podmínkou pro odevzdání výrobků do re-use centra je nepoškozenost. Některá centra bývají specializovaná na konkrétní typ produktu, například na hračky nebo nábytek. Do centra v Chyši je možné donést jak nábytek, tak i hračky a mimoto také nádobí a kuchyňské potřeby, nářadí, sportovní potřeby, knihy nebo třeba dekorace, hudební nástroje a kočárky.

Zdroje: Obec Valeč, Operační program Životní prostředí (Seznam projektů doporučených k financování), Třídění odpadu

Karlovy Vary měří kvalitu životního prostředí

Hodnoty polétavého prachu, přízemního ozonu, oxidy dusíku, uhlíku a síry měří od července v rámci pilotního projektu tři čidla umístěná v lázeňském území krajského města. Výstupy měření napomohou udržovat kvalitu ovzduší v lázeňském městě odpovídající požadavkům legislativy, mimo jiné ověří ale také například účinnost dopravních opatření. Čidla jsou umístěna na sloupech veřejného osvětlení na Divadelním náměstí, Mlýnském nábřeží a v Zahradní ulici.

Pilotní projekt by měl trvat dva roky. Po jeho ukončení bude rozhodnuto o případném pokračování a rozšíření do dalších lokalit města. Město zároveň chystá zveřejnění sesbíraných dat veřejnosti. K publikaci by mělo dojít během podzimu.

1694613804-73094712816759915441565325604.jpg

Zdroje: Magistrát města Karlovy Vary, Český rozhlas


Další inspirace z našeho kraje


Z ostatních regionů

  • Projekt Do školy pěšky motivuje děti z Dobříše k chůzi. Opatření, která omezila vjezd automobilům v blízkosti školy půlhodiny před začátkem výuky občané hodnotí jako přínosná. Vyhodnocení akce přineslo také další nápady na nové aktivity.

Chytré aktuality #6: Jak zkrátit čekání na úřadě?
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.