Chytrá města a obce myslí na technologie i životní prostředí

13. 5. 2022

Digitalizace a chytrá, takzvaná smart, řešení neustále nabírají na významu. A my víme, že Karlovarský kraj nezůstává pozadu. V poslední době se o zmíněné technologie intenzivně zajímají také starostové, kteří se je snaží aplikovat do života jednotlivých obcí a měst a aktivně zapojovat své obyvatele do rozvojových aktivit. Již nyní se v Karlovarském kraji využívá široké spektrum chytrých řešení. Pojďme si ty nejznámější z nich představit.

Již poměrně běžnou záležitostí je třeba participativní rozpočet. Jeho smyslem je vyhrazení zvláštní položky v rozpočtu obce směřující na aktivity a projekty iniciované přímo občany. Ti tak sami mohou přijít s novými nápady či požadavky na zlepšení jejich okolí. Oblíbené jsou také interaktivní online pasporty, které má na svých webových stránkách už řada obcí. Tyto pasporty slouží k evidenci majetku obcí a jeho technického stavu. Díky datům v nich evidovaných mohou obce rovnoměrně v jednotlivých částech plánovat třeba rekonstrukce povrchů nebo veřejného osvětlení tak, aby žádná z částí obce nebyla zanedbávána oproti jiné. Úřady už běžně využívají také ekologickou dopravu, platbu jízdného platební kartou nebo chytré odpadové nádoby či aplikace na optimalizaci odpadového hospodářství. Za zmínku stojí mimo jiné i mobilní rozhlasy, online úřední desky nebo třeba efektivní nastavení veřejného osvětlení. „Přehled chytrých řešení v našem regionu nabízí publikace Smart inspirace Karlovarského kraje, kde jsou shrnuty počiny v této oblasti v našem kraji za poslední roky,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel naší agentury (KARP).

Klíčovým znakem je komunikace

Chytrá města ale nejsou jen o zavádění chytrých technologií do běžného života občanů. Město se nestane chytrým tím, že v parku umístí lavičku s wi-fi připojením a USB nabíječkou. Chytrá řešení také nemusí být drahá a nemusí dokonce souviset ani se zaváděním digitálních technologií (obzvláště ne na venkově). Jedná se o taková řešení, která jsou finančně efektivní, šetrná k životnímu prostředí, a především reagují na problémy identifikované ve spolupráci s občany. Klíčovým znakem chytrých měst a obcí je komunikace s občany a jejich zapojení do rozvoje místa, ve kterém žijí.    

Aplikovat smart prvky do života jednotlivých obcí a měst však není tak jednoduchý proces, jak by se u chytrých řešení předpokládalo. Je totiž nutné propojit správu obce a dodavatele inovativních řešení a orientovat se v dotačních možnostech na národní či krajské úrovni. Kromě toho je důležité znát potřeby občanů, místních firem a institucí. To, co funguje v jedné obci, nemusí fungovat v sousední, a stejně je to i s městy. Jednoduše neexistuje univerzální řešení, které by se mohlo plošně využívat.

Konference představí smart řešení starostům obcí a měst

Připravili jsme jedinečnou konferenci s názvem „Chytrá řešení pro města a obce: Inspirace v praxi“, která se uskuteční 7. června 2022 od 8.30 do 14.00 hodin v příletové hale karlovarského letiště. V rámci hlavního programu se uskuteční zajímavé přednášky, které představí konkrétní případy smart prvků nejen z Karlovarského kraje, ale i z jiných regionů. K vidění bude také názorná výstava jednotlivých chytrých řešení. Vítáni budou nejen zastupitelé obcí a měst, ale také občané, jež se o danou problematiku zajímají. Zájemci budou moci využít přítomnosti zástupců firem, která chytrá řešení vyvíjejí a implementují.

Podrobnější informace naleznete na stránce věnované konferenci nebo je poskytnou Lukáš Rozlílek (lukas.rozlilek@karp-kv.cz) či Jiří Červinka (jiri.cervinka@karp-kv.cz). Bližší informace k Chytrému regionu Karlovarského kraje je také možné najít v Analýze chytrých řešení, kterou zástupci KARP zpracovali v roce 2020 nebo v Mapě chytrých řešení.


Chytrá města a obce myslí na technologie i životní prostředí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.