Čeká nás podpis partnerské smlouvy s digitálním inovačním hubem

26. 7. 2021

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií tlačí inovace zejména ve směru digitalizace. KARP se dlouhodobě snaží pomáhat firmám v regionu s jejich digitální transformací, a proto pro vás bude určitě potěšující zprávou, že jsme již krůček od podpisu důležité smlouvy s partnery z Plzeňského kraje týkající se ustanovení digitálního inovačního hubu. Tento digitální inovační hub (DIH) ponese jméno HIVE – Hub for Innovations in Virtual Environments a bude působit pro území Plzeňského a Karlovarského kraje. Výkonným subjektem za území Karlovarského kraje je právě KARP. Úkolem DIHu bude například organizace vzdělávacích akcí, technické a finanční poradenství či realizace konkrétních digitalizačních projektů. Věříme, že ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, výzkumným ústavem COMTES FHT, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, Business Innovation Centrem a Správou informačních technologií města Plzně, budeme již brzy schopni podpořit první podniky.

Čeká nás podpis partnerské smlouvy s digitálním inovačním hubem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.