Asistenční voucher – možnost financovat váš strategický projekt

28. 7. 2021

Zvažujete realizaci strategického projektu s dopadem na území Karlovarského kraje? Bude mít Váš projekt pozitivní dopady do krajského hospodářství a bude přispívat ke změně jeho struktury? Je nejvyšší čas žádat o Asistenční voucher, který zaplatí přípravu takového strategického projektu. Projekt musí být v souladu s cíli Regionální inovační strategie Karlovarského kraje. Financovat můžete přípravu žádosti o dotaci do národního či mezinárodního programu nebo odborné studie či analýzy. Minimální částka voucheru je 100 000 Kč a maximální částka je 300 000 Kč. Příjem žádostí skončí 28. 2. 2022 a k dispozici je již pouze necelý 1 milion korun.

Je jedno jestli jste soukromoprávní nebo veřejnoprávní subjekt, důležitým faktorem je, co projekt přinese regionu, ve kterém žijeme. Více informací a podmínky programu naleznete na www.karp-kv.cz nebo Vám je poskytne Kamila Krupičková (kamila.krupickova@karp-kv.cz).

Dotační program Asistenční vouchery je vyhlašován v rámci projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Asistenční voucher – možnost financovat váš strategický projekt
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.