Analýza bariér pro návrat vysokoškolsky vzdělaných lidí do Karlovarského kraje

22. 9. 2023

Analýza bariér zkoumala důvody odchodu vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu i možnosti jejich návratu

Proč se do našeho kraje nevrací absolventi vysokých škol? To je otázka, která náš region dlouhodobě trápí. Karlovarská agentura rozvoje podnikání proto pro Karlovarský kraj nechala zpracovat Analýzu bariér pro návrat vysokoškolsky vzdělaných lidí do Karlovarského kraje, jejíž výsledky byly prezentovány Radě Karlovarského kraje v čele s hejtmanem Petrem Kulhánkem v nových prostorách depozitáře Krajské knihovny na začátku konci srpna letošního roku.

Co analýza bariér ukázala?

Z výsledků analýzy bariér vyplývá, že nejčastějším důvodem, proč se exrezidenti (dřívější obyvatelé Karlovarského kraje) nechtějí vrátit, je absence nabídek práce, ve které by mohli uplatnit své vzdělání, realizovat své kariérní ambice a získat odpovídající výši platu. Náš region navíc hodnotí jako nevhodný pro založení rodiny a ve srovnání s jinými regiony preferují současné místo bydliště.

Na druhou stranu velmi pozitivně náš kraj hodnotí z pohledu přírody a životního prostředí. Navíc většina z nich je ochotna se za určitých podmínek vrátit zpět. A na těchto podmínkách musí nyní Karlovarský kraj ve spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi společně pracovat.

Je nutné si uvědomit, že se jedná o exrezidenty, kteří již nějaký čas žijí mimo Karlovarský kraj a jsou již částečně odtrženi od aktuální dění a neznají aktuální situaci v regionu. Své důvody k odchodu či pohled na kraj tudíž vnímají se zpožděním. Na mnoha věcech se za dobu jejich nepřítomnosti již zapracovalo a samozřejmě pracuje dál.

 

Co teď?

Díky analýze bariér jsme mohli pochopit, proč se nám do regionu nevracejí absolventi vysokých škol. Nyní je důležité uvědomění si aktuální situace, vůle ji změnit a podniknout reálné kroky, které jsou nastartované či se jim odborníci věnují.

Na základě této i přechozích analýz proto připravujeme sérii opatření, která by měla s odlivem vysokoškoláků pomoci. Např. jednání o polytechnické vysoké škole, stipendia motivující k návratu, rozvoj inovací jako možností uplatnění kvalifikovaných pracovníků, různé motivační programy.

 

 


Analýza bariér pro návrat vysokoškolsky vzdělaných lidí do Karlovarského kraje

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.