1. podzimní inovační workshop za námi

6. 10. 2021

Ve čtvrtek 23.10. jsme zrealizovali první ze série podzimních inovačních workshopů. Prvním tématem byla virtuální a rozšířená realita (VR a AR). Workshopu se zúčastnilo 27 účastníků, kteří měli možnost diskutovat s předními odborníky na VR a AR z Karlovarského a Plzeňského kraje. Řadu aplikací si pak účastníci mohli přímo vyzkoušet s využitím headsetů pro VR nebo tabletů. Uvolněná atmosféra akce vybízela k neformálním jedním a navazováním kontaktů pro budoucí spolupráci i po ukončení akce. Ze zpětných reakcí jsme získali mnoho pozitivních ohlasů. Věříme, že obdobným způsobem se podaří úspěšně zrealizovat i navazující témata na 3D tisk, automatizaci a ergonomii.  

Aktuální harmonogram dalších workshopů z podzimní série naleznete na našem webu či FB.

1. podzimní inovační workshop za námi
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.