Multilab professional s.r.o.

Zpět na výběr
Tvorba s multimediálním / multidisciplinárním zaměřením určená pro PR / umělecké projekty

Kontakt

MgA. Lukáš Kellner
Telefon: 604560826
Email: lukaskellec@gmail.com
Web: https://multilab.cz
Facebook Youtube

Reference

Braunárium
Kategorie: Interiérový design, Film, video, videospot, audiospot, Informační a komunikační technologie
Zákazník: Národní památkový ústav
Realizace: 2020/2021
Web: https://youtu.be/46bzUsztdeo

Popis: Komplexní zpracování zakázky pro NPÚ na vytvoření důstojné a moderní expozice originálů soch M. B. Brauna. Záměr i realizace tak pracují s živou světelnou instalací, kterou s návštěvník svou interakcí dokáže snadno změnit do různých vizuálních podob, vše doplněno autorskou zvukovou stopou podtrhující náladu dané vizuální složky. Příklad scén: Bouřka, Noc, Jaro, Oheň, Mytologie.

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.