Regionální informační médium

Kontakt

Petr Troníček
Telefon: 603817848
Email: tronicek1969@gmail.com
Web: http://www.regionzapad.cz/
Facebook Facebook Youtube

Reference

CLARA III
Kategorie: Film, video, videospot, audiospot, Marketing
Zákazník: Město Cheb
Realizace: 8-9/2019
Web: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1xo_K4dPd0alorN5B62DY5lNx3anralj&feature=share

Popis: Zpracování 9 krátkých spotů na podporu cestování vlakem

DVD Cheb open
Kategorie: Film, video, videospot, audiospot, Práce s texty
Zákazník: Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, z.s.
Realizace: Jaro 2019
Web: https://www.youtube.com/watch?v=illByPqeQF8&feature=share

Popis: Vytvoření DVD pro pořadatele soutěže ve stolním tenise vozíčkářů

Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.